Uss

Jüribest tulad ussid maa seest välja ja pärdist lähtvad maa sisse Kui ussi enne jüripäeva nähjakse, siis tuleb külm sui Ka sivud, mis enne jüripäeva väljas, näitada soed suve Kui kevadel enne jüripääva ussi näha … Kes enne jüripäeva ussi maha lööb, saab üheksa pattu andeks Kui enne jüripäeva nõelussi leiad … Kui enne jüripäeva ussi näed … Enni jüribat ussi pea tasku saad, siis oled kohtus võidumees Kui enne jüripäeva harjaga ussi leiad … Kui enne jüripäeva ussikesta leiad … Tapa enne jüripääva uisk ära ja oia temä pää kaukan … Kes linnukeele tahab selgeks saada … Ennejüripäevane ussipea saab taskus kantud … Kihvti valmistamisest. Kevadel korjatud enne jüripäeva … Kui keegi enne jüripäeva kihtiseid uiske kinni püüab … Too enne jüripäeva ussi pea aita nurka … Must uss enne jüripäeva kinni püüda … Kes enne jüripäeva musta ussi leiab ja ära põletab … Peaga võib arstida ka väikese lapse viga … Enne jüripäeva peab uss metsast toodama … Enne jüripäeva pandud uss pudelisse … Ennejüripäine ussipea peetakse ohuks … Enne jüripäeva leitud ussi pea olla hea rohi hambavalu vastu Kui hussi inne jüripäiva näed … Mine metsa, otsi ussisi enne jüripäeva … Enne jüripäeva püütud must uss kinni ja kuivatud ära … Kui või rikkis on … Kevaja, enne jüripäiva piap siuge rehkma … Enne jüripäeva otsitasse musta ussi … Enne jüripääva leitud uss kuivatakse ära … Ennejüripäevase ussi tuhk aitab loomale lendva vastu Enne jüripäeva või jüripäeval, kui leiti metsast uss … Enne juripäeva matertud ussi tuhka andakse hobustele … Enne jüripääva metsast kinnipüitud nõeluss … Enne jüripäiva olevat huss kangem rohi kui pärast jüripäiva … Ehk jälle kui sa siu juhtud enne jüripääva leidma … Kui enne jüripäeva ussi kuhugil põõsa all näeb … See kepp, millega uss enne jüripääva maha löödud … Kui selle kepi, kellega enne jüripääva nõelussi … Kepp, millega enne jüripääva uss on ära tapetud … Mine enne jüripääva mõtsa, otsi üits uisk üles …