Karja väljalaskmine

Kari läts mõtsa jüripääva hummongu ... Jüripäeval anti kätte loomade võti Sel päiväl peäp kari välja aetama … Karja enne jüripäeva metsa ajades võib hunt karja tulla Juripäävä aeti õks jo kari mõtsa … Jüripäävä hummogu aeti eläjä kesä pääle … Jüripääva hommikul läks peremees lauta … Kui jüripäeval loome lahti lastakse … Jüripää ommiku antakse karjatselle kell kätte … Jüripäeva hommiku, kui loomad karja lasti … Jüripäev anti igale loomale leibä ja hõbeda päält juua … Kevadel tuleb enne jüripäeva … Enne jüripäeva materdatud uss keedetakse ära … Enne jüripäiva joodetu eläjet kadajaleemega … Enne jüripäeva metsast sipelgaid tuua … Enne jüripäeva võta kolmest sipelgapesast … Kui tahetakse, et noored emased loomad suvel seltsi ei võta … Jüripäeva hommikul enne loomade väljalaskmist … Seda on jutustaja ka näind … Toris on loomi suitsutatud … Mõnes talus põletati õuest kokkuriisutud talvist prahti … Jüripäivä eläjit kadajidega sautada ... Jüripäeval saavad loomad välja lastud … Enne kui kari välja saata … Enne jüripäeva korjati võrud või aiavitsad risttee pealt … Ega jüripäival peab elajile vastse nime pandma … Jüripääväl piät inne päivä eläjit lumõga tsiukma … Kui lehmad jüripäeval esimest korda välja lastakse … Karjale pannakse jüripäeval hobuseraud kaela … Jüripäeval, kui kari esimest korda metsa aetakse … Jüripäeval saadeti kari esimest päeva karja … Jüripäeva hommikul, kui elajad laudast välja lasti … Jüripäev oli karja metsalaskmise päev … Juripäe visatas üle kar´a muna … Ka piat karjusõ tuul pääväl kanamuna üle karja viskama … Kui jüripäeva kari esimest korda lahti lastakse … Jüripäival lasti karja lahti … Jüripäev oli karjapäev. Kari aeti välja … Jüripäiva hummogu inne päävä nõsõmist … Jüripäeval aeti kõik loomad õue peale ühtekokku … Jüriba ommiku laseb igaüks karja välja … Karjastel olnud vanasti kombeks jüripäeva hommikul käia … Enne jüripääva toob karjane kiriku ukse alt mulda … Jüripääva oomikul pannakse üks ristiga ruplatükk … Jüripäeva hommiku, kui loomad karja lasti, … Kui kevadel jüripäeval esimist korda kari välja aeti … Jüripäivätsel päival kakse egaüte elaja külest karvu …
KARJANDUS
Karja väljalaskmine