Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

E-väljaanded

Sellelt leheküljelt leiate meie e-raamatute nimestiku. Meie perioodilised e-publikatsioonid on Folklore ja Mäetagused.
Raamatud järjestatakse alfabeetiliselt pealkirja, autori eesnime või ISBNi järgi. Järjestamiseks vajutage tabelis vastava lahtri peale.
Lühendite seletused: Est - Eestikeelne raamat. Eng - Ingliskeelne raamat. Ger - Saksakeelne raamat. Erzian - Ersakeelne raamat. Moksha - Mokshakeelne raamat

Näita: Kõik keeled | Inglisekeelsed | Eestikeelsed | Saksakeelsed | Muud keeled

Raamatu pealkiri Raamatu autor ISBN/ISSNKeel

Balkan and Balticum. Current Studies in the Postsocialist Space

Ekaterina Anastasova; Mare Kõiva (eds.)

eng

Conference on phraseology, November 24, 2003

Rein Saukas, Piret Voolaid, Asta Õim

ISBN: 9985-867-77-7

eng

Contemporary Folklore: Changing World View and Tradition

Mare Kõiva (ed.)

ISBN: 9985-851-21-8

eng

Creativity and tradition in cultural communication I. Jokes and their relations

Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (eds)

ISBN: 978-9949-490-21-9

eng

Creativity and tradition in cultural communication I. Jokes and their relations

Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (eds)

ISBN: 978-9949-490-21-9

eng

Creativity and tradition in cultural communication II. Perspectives on national and regional identity

Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (eds)

ISBN: 978-9949-490-78-3

eng

Electronic Bibliography of Estonian Folklore

Karin Ribenis

ISBN: 9985-851-62-5

eng

Encouter Charms. Symposium on Encounter Charms May 9, 2008 Tartu.

Jonathan Roper, Ülo Valk (eds.)

ISBN: 978-9949-446-12-4; 978-9949-446-11-7

eng

Encouter Charms. Symposium on Encounter Charms May 9, 2008 Tartu. Abstracts

Jonathan Roper, Ülo Valk (eds.)

ISBN: 978-9949-446-12-4; 978-9949-446-11-7

eng

Estonian Sky 2: Time and Space

Andres Kuperjanov (ed.)

ISBN: 978-9949-446-15-5 (print); 978-9949-446-16-2 (internet)

eng

Folk Belief Today

Mare Kõiva (ed)

ISBN: 9985-9268-5-4

eng

Folk Belief Today (2nd ed.).

Mare Kõiva, Kai Vassiljeva

ISBN: 978-9949-446-96-4

eng

Holy Groves around the Baltic Sea

Tõnno Jonuks (ed.)

ISBN: 978-9949-418-79-4

eng

IC PROVERBS Proceedings. Bibliography

Soares, Rui & Lauhakangas, Outi (eds).

eng

Incantatio An International Journal on Charms, Charmers and Charming

ISSN: 2228-1355

eng

Journal of the Baltic Institute of Folklore

ISSN: 1406-9911

eng

Kenya

Andres Kuperjanov

ISBN: 9985-9355-3-5

eng

Komi Folklore. Collected by P. Ariste

Nikolay Kuznetsov

ISBN: 978-9949-446-09-4

eng

Lives, Histories and Identities. Studies on Oral Histories, Life- and Family Stories

ISBN: 9985-4-0268-5

eng

Media & Folklore. Contemporary Folklore IV

Mare Kõiva (editor)

eng

MEDICA IV. Ethnomedicine and Ethnobotany within Cultural Context and Everyday Life

Renata Sõukand (ed.)

ISBN: 978-9985-9812-0-7

eng

Medica VII. People vs the Natural and the Artificial

Piret Paal (ed.)

ISBN: 978-9949-446-21-6,

eng

Narrated Worlds of Belief.. Symposium dedicated to the 70th birthday of Mihaly Hoppal. Abstractsl

Kõiva, Mare; Valk, Ülo (eds.)

ISBN: 978-9949-490-38-7

eng

Perspectives on Contemporary Legend. Abstracts

Mare Kalda, Eda Kalmre

ISBN: 978-9949-586-11-0

eng

Post-socialist Jokelore

Arvo Krikmann (koost)

ISBN: 978-9949-418-70-1

eng

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid / Traditional Music and Customs of Saaremaa

Ingrid Rüütel

ISBN: ISBN: 978-9949-586-57-8

eng

Sator 10. Written Cancer Narratives. An Ethnomedical Study of Cancer Patients' Thoughts Emotions and Experiences

Paal, Piret

eng

Songs of Siberian Estonians

Anu Korb

ISBN: 978-9949-544-33-2

eng

The Yearbook of Balkan and Baltic Studies 2

ISSN: 2613-7852

eng

Through the Ages : Folklore as a Common Expression of Lingual, Figurative, Emotional and Mental Memory. Sator 5

Mare Kõiva

ISSN: 1736-0323

eng

Traditions and Innovations in Contemporary Society II. Estonian-Lithuanian joint seminar

Piret Voolaid (ed.)

ISBN: 978-9949-446-21-6

eng

Votian and ingrian folk songs

Compiled by Janika Oras

ISBN: 978-9949-544-56-1

eng

WRITTEN CANCER NARRATIVES An Ethnomedical Study of Cancer Patients' Thoughts, Emotions and Experiences. Sator 10

Piret Paal

eng

Yearbook of Balkan andf Baltic Studies I

ISSN: 2613-7852

eng

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO
XHTML, CSS & Kujundus: Saamuel Vesik