Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

E-väljaanded

Sellelt leheküljelt leiate meie e-raamatute nimestiku. Meie perioodilised e-publikatsioonid on Folklore ja Mäetagused.
Raamatud järjestatakse alfabeetiliselt pealkirja, autori eesnime või ISBNi järgi. Järjestamiseks vajutage tabelis vastava lahtri peale.
Lühendite seletused: Est - Eestikeelne raamat. Eng - Ingliskeelne raamat. Ger - Saksakeelne raamat. Erzian - Ersakeelne raamat. Moksha - Mokshakeelne raamat

Näita: Kõik keeled | Inglisekeelsed | Eestikeelsed | Saksakeelsed | Muud keeled

Raamatu pealkiri Raamatu autor ISBN/ISSNKeel

Kenya

Andres Kuperjanov

ISBN: 9985-9355-3-5

eng

Estonian Sky 2: Time and Space

Andres Kuperjanov (ed.)

ISBN: 978-9949-446-15-5 (print); 978-9949-446-16-2 (internet)

eng

Songs of Siberian Estonians

Anu Korb

ISBN: 978-9949-544-33-2

eng

Post-socialist Jokelore

Arvo Krikmann (koost)

ISBN: 978-9949-418-70-1

eng

Votian and ingrian folk songs

Compiled by Janika Oras

ISBN: 978-9949-544-56-1

eng

Balkan and Balticum. Current Studies in the Postsocialist Space

Ekaterina Anastasova; Mare Kõiva (eds.)

eng

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid / Traditional Music and Customs of Saaremaa

Ingrid Rüütel

ISBN: ISBN: 978-9949-586-57-8

eng

Encouter Charms. Symposium on Encounter Charms May 9, 2008 Tartu.

Jonathan Roper, Ülo Valk (eds.)

ISBN: 978-9949-446-12-4; 978-9949-446-11-7

eng

Encouter Charms. Symposium on Encounter Charms May 9, 2008 Tartu. Abstracts

Jonathan Roper, Ülo Valk (eds.)

ISBN: 978-9949-446-12-4; 978-9949-446-11-7

eng

Electronic Bibliography of Estonian Folklore

Karin Ribenis

ISBN: 9985-851-62-5

eng

Narrated Worlds of Belief.. Symposium dedicated to the 70th birthday of Mihaly Hoppal. Abstractsl

Kõiva, Mare; Valk, Ülo (eds.)

ISBN: 978-9949-490-38-7

eng

Creativity and tradition in cultural communication I. Jokes and their relations

Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (eds)

ISBN: 978-9949-490-21-9

eng

Creativity and tradition in cultural communication I. Jokes and their relations

Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (eds)

ISBN: 978-9949-490-21-9

eng

Creativity and tradition in cultural communication II. Perspectives on national and regional identity

Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (eds)

ISBN: 978-9949-490-78-3

eng

Perspectives on Contemporary Legend. Abstracts

Mare Kalda, Eda Kalmre

ISBN: 978-9949-586-11-0

eng

Through the Ages : Folklore as a Common Expression of Lingual, Figurative, Emotional and Mental Memory. Sator 5

Mare Kõiva

ISSN: 1736-0323

eng

Contemporary Folklore: Changing World View and Tradition

Mare Kõiva (ed.)

ISBN: 9985-851-21-8

eng

Folk Belief Today

Mare Kõiva (ed)

ISBN: 9985-9268-5-4

eng

Media & Folklore. Contemporary Folklore IV

Mare Kõiva (editor)

eng

Folk Belief Today (2nd ed.).

Mare Kõiva, Kai Vassiljeva

ISBN: 978-9949-446-96-4

eng

Komi Folklore. Collected by P. Ariste

Nikolay Kuznetsov

ISBN: 978-9949-446-09-4

eng

Sator 10. Written Cancer Narratives. An Ethnomedical Study of Cancer Patients' Thoughts Emotions and Experiences

Paal, Piret

eng

WRITTEN CANCER NARRATIVES An Ethnomedical Study of Cancer Patients' Thoughts, Emotions and Experiences. Sator 10

Piret Paal

eng

Medica VII. People vs the Natural and the Artificial

Piret Paal (ed.)

ISBN: 978-9949-446-21-6,

eng

Traditions and Innovations in Contemporary Society II. Estonian-Lithuanian joint seminar

Piret Voolaid (ed.)

ISBN: 978-9949-446-21-6

eng

Conference on phraseology, November 24, 2003

Rein Saukas, Piret Voolaid, Asta Õim

ISBN: 9985-867-77-7

eng

MEDICA IV. Ethnomedicine and Ethnobotany within Cultural Context and Everyday Life

Renata Sõukand (ed.)

ISBN: 978-9985-9812-0-7

eng

IC PROVERBS Proceedings. Bibliography

Soares, Rui & Lauhakangas, Outi (eds).

eng

Holy Groves around the Baltic Sea

Tõnno Jonuks (ed.)

ISBN: 978-9949-418-79-4

eng

Incantatio An International Journal on Charms, Charmers and Charming

ISSN: 2228-1355

eng

Journal of the Baltic Institute of Folklore

ISSN: 1406-9911

eng

Lives, Histories and Identities. Studies on Oral Histories, Life- and Family Stories

ISBN: 9985-4-0268-5

eng

The Yearbook of Balkan and Baltic Studies 2

ISSN: 2613-7852

eng

Yearbook of Balkan andf Baltic Studies I

ISSN: 2613-7852

eng

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO
XHTML, CSS & Kujundus: Saamuel Vesik