[Lasna]

2020/2     ISSN 1406-9938   
DOI 10.7592/MT2020.77   

Vaikimine  

Mäetagused
77


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Juri Berezkin, Janina Kursite, Marju Kõivupuu, Pauliina Latvala, Kazuto Matsumura, Tatiana Minniyakhmetova, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Urmas Sutrop, Guntis Šmidchens, Piret Voolaid.
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Eesti Folkloori Instituut, vastavalt CC litsentsile BY-NC-ND 4.0

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord

Külalistoimetaja: Reet Hiiemäe

Sissejuhatus: vaikus kui kommunikatsioonivorm
Reet Hiiemäe


5
Konfliktipelglik ja kõneosav vaikimine: kõrts kui kommunikatsiooniruum Saksa keisririigis
Armin Owzar

doi:10.7592/MT2020.77.owzar


11
Tabust saab kommunikatsioon: dopinguteemaline huumor kultuuride dialoogis
Liisi Laineste, Piret Voolaid

doi:10.7592/MT2020.77.laineste_voolaid


31
Etnograafilised välitööd kunsti peeglis
Elo-Hanna Seljamaa

doi:10.7592/MT2020.77.seljamaa


61
Vaikimine, rääkimine ja muud traditsioonilised kõneteod vepsa rahvakultuuris kultuuridevahelises võrdluses
Madis Arukask, Eva Saar

doi:10.7592/MT2020.77.arukask_saar


89
Vaiksed kohad
Mari-Ann Remmel

doi:10.7592/MT2020.77.remmel


117

Ülevaated    

“Ära päri – saad ruttu vanaks!” Tabudest ja mahavaikitud teemadest argisuhtluses ühe samaealiste tutvuskonna näitel
Pille Kippar

doi:10.7592/MT2020.77.kippar


145
Sada aastat armastust: ühest mälestuste kogumise võistlusest Harjumaa Muuseumis
Taavi Koppel,

doi:10.7592/MT2020.77.koppel


167

Uudised    

Kriisiaegne koroonapärimus Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadlaste huvisfääris - Mare Kõiva, Piret Voolaid [lk 177]
Kroonika [lk 186]
pdf

177

Tutvustused    

Nakkushaigus kui sotsiaalne ja kultuuriline fenomen - Eda Kalmre [lk 195]
pdf
195
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938    
DOI 10.7592/MT2020.77