[Pernik]

2020/1     ISSN 1406-9938   
DOI 10.7592/MT2020.76   

Mäetagused
76


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Juri Berezkin, Janina Kursite, Marju Kõivupuu, Pauliina Latvala, Kazuto Matsumura, Tatiana Minniyakhmetova, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Urmas Sutrop, Guntis Šmidchens, Piret Voolaid.
© Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi ja meedia töörühm, Eesti Folkloori Instituut, vastavalt CC litsentsile BY-NC-ND 4.0

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord

Koroonaviiruse SARS-CoV-2 algusfaasi vastukaja (sotsiaal)meedias
Maris Kuperjanov

doi:10.7592/MT2020.76.kuperjanov


5
“Kui ongi tõsi, siis ise süüdi!” Seksuaalvägivallaga seonduvad stereotüübid ühe Eesti laste ja noorte veebifoorumi teemaalgatustes ja vastustes
Simone Eelmaa, Maria Murumaa-Mengel

doi:10.7592/MT2020.76.eelmaa_murumaa


29
Lapsele laulmise fenomen koduses kasvatuskultuuris
Airi Liimets, Külli Erimäe

doi:10.7592/MT2020.76.liimets_erimae


63
Otsides kvääre lugusid sõdadevahelise Eesti ajakirjandusest
Rebeka Põldsam

doi:10.7592/MT2020.76.poldsam


95
Kohaliku mälu säilitamine – püha jumalaema kultus
Milena Ljubenova

doi:10.7592/MT2020.76.ljubenova


125

Uudised    

Kogumistöö Eesti Rahvaluule Arhiivis 2018. ja 2019. aastal ja presidendi preemia rahvaluule kogumise eest - Astrid Tuisk [lk 139]
Kroonika [lk 146]
pdf

139

Tutvustused    

Eesti fraseoloogia teetähis - Pille Eslon [lk 155]
pdf
155
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938    
DOI 10.7592/MT2020.76