[Harglakant]

2013/3     ISSN 1406-9938   

  

Mäetagused
55


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Juri Berezkin, Kadri Humal-Ayal, Janina Kursite, Pauliina Latvala, Tamara Luuk, Kazuto Matsumura, Irina Nurijeva, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Virve Raag, Tiiu Salasoo, Guntis Šmidchens, Vilmos Voigt

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord
Pärimus maastikul, maastik pärimuses: Hargla kihelkonna näitel
Marju Kõivupuu

doi:10.7592/MT2013.55.koivupuu


7
Pärimuslikud kohamääratlused ja liikuvate ohuallikate kaardistamine usundilistes juttudes
Reet Hiiemäe

doi:10.7592/MT2013.55.hiiemae


29
Taevavõtmed ja kristusekäed – taimed lõunapoolse Kesk-Euroopa reformatsioonieelses kunstis
Ülle Sillasoo

doi:10.7592/MT2013.55.sillasoo


53
Üks Eesti ajalooline kalmistu täna – Rakvere linnakalmistu
Tiina Tuulik

doi:doi:10.7592/MT2013.55.tuulik


75

Religioonist   

Kliinilised teenused jutluste asemel
Tuija Hovi

doi:10.7592/MT2013.55.hovi


93

Uudised    

2013 a suuremad sünnipäevad - [lk 109]
Väliseestlaste kahekordne suurpidu San Franciscos - Iivi Zajedova [lk 111]
Kroonika
pdf

109

Tutvustused    

Euroopa keelte fraseoloogilisest ühisosast - Anneli Baran [lk 124]
Üleloomulikud olendid Sloveenia folklooris - Reet Hiiemäe [lk 131]
Homo ludens – kujutades virtuaalseid elusid - Eda Kalmre [lk 133]
Tänapäeva olonhood: eepiliste tekstide säilitamise ja avaldamise problemaatikast - Dmitri Funk [lk 135]
Doktoriväitekiri Korea šamanismist - Aado Lintrop [lk 139]
pdf
124

Autoritest    

Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938