Usundist

 

Teooriast

Muusikast

Naljast

Muinasjutt

Koomiks

Contents & Summary

Meist endist
    Usundist

  PDF  

Nelikümmend lindu eesti rahvausundis IV


Mall Hiiemäe

doi:10.7592/MT1997.05.linnud4


  PDF  

Palakesi obiugri mütoloogiast II


Aado Lintrop

doi:10.7592/MT1997.05.obmyto2


  PDF  

Hõimlane verejõe tagant: Saami muinaslood tootempõhjapõdrast II


Enn Ernits

doi:10.7592/MT1997.05.meanda2


    Muusikast

  PDF  

Mis sealt tõuseb, soost sinine, soost sinine, maast punane?


Tiiu Jaago

doi:10.7592/MT1997.05.tiiu


  PDF  

Viisnurga laul


Peep Puis

    Naljast

  PDF  

Poliitiline anekdoot IV


Kadi Sarv

doi:10.7592/MT1997.05.nalinet4


  PDF  

Anekdoot kui niisugune


Erkki Kõlu

doi:10.7592/MT1997.05.anekdoot


    Ja lõpuks iseendast

  PDF  

Me elupäiväkese


Astrid Tuisk

doi:10.7592/MT1997.05.siber00


    Muinasjutt

  PDF  

Tsaaripoeg, lohed ja kaunitar (järg)


Kristi Salve

    Koomiks

Koomiks


    Summary

Summary


  Algne index  

Sisukorra kujundust on uuendatud 2014. aasta alguses, projektide EKKM09-168 ja EKKM 14-344 raames, mille käigus tagasiulatavalt indekseeriti artiklid DOI süsteemi. Kuna algne kujundus pärineb perioodist, kus tavaline ekraani lahutus oli veel 800x600 punkti (SVGA) ja kujundus oli optimeeritud elitaarsele 1024x768 punktilisele ekraanile (XGA), osutus vajalikuks töö käigus teostada minimaalseid kujunduslikke reforme, mille käigus püüti maksimaalselt säilita algset värvilahendust. Arvestada tuleb veel, et selleaegsete heade monitoride gamma oli 1,7 või väiksem, kehvadel monitoridel oli gamma 2,5 lähedal, mis vastas täiendavate korrektsioonideta harilikule kineskoobile. 1996. aastal loodi HP ja Microsofti eestvedamisel standard sRGB, mis seadustas gammaks 2,5 (eriline anakronism, kui arvestada, et 10 aastat hiljem olid massides lamedad lcd ekraanid, mille loomulik gamma on lähedane 1-le). Seetõttu võivad vanemad lehed tunduda tumedad. Algne indeksleht on samuti avatud.