[Ristimägi]
Mäetagused
43


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Juri Berezkin, Kadri Humal-Ayal, Janina Kursite, Pauliina Latvala, Tamara Luuk, Kazuto Matsumura, Irina Nurijeva, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Virve Raag, Tiiu Salasoo, Guntis Šmidchens, Vilmos Voigt

Sisukord

Külalistoimetajad: Tiiu Jaago & Ene Kõresaar

Pärimusliku ajaloo uurimine Eesti ja naabermaade koostööruumis
Tiiu Jaago, Ene Kõresaar

doi:10.7592/MT2009.43.sissejuhatus


7
Sündmus, kogemus ja jutustamine
Kirsti Salmi-Niklander

doi:10.7592/MT2009.43.salmi-niklander


19
Kogumisvõistlused pärimusliku ajaloo uurimises
Jyrki Pöysä

doi:10.7592/MT2009.43.poysa


39
Läti 20. sajandi ajaloo allikad: suulise ajaloo allikate ja arhiividokumentide dialoog
Irēna Saleniece

doi:10.7592/MT2009.43.saleniece


61
Migratsioon versus kodu: vaateid ühele uurimisprojektile
Maruta Pranka

doi:10.7592/MT2009.43.pranka


85
Kommentaar: küüditamisest, selle uurimisest ja allikatest Läti uurimisprojektide taustal ajaloolase vaatepunktist
Aigi Rahi-Tamm

doi:10.7592/MT2009.43.rahi-tamm


105
Situatsioonianalüüsist folkloristikas
Aino Laagus

doi:10.7592/MT2009.43.laagus


113
Lugu ja sündmus jutu-uurimises: situatsioonianalüüsist kontekstianalüüsini
Tiiu Jaago

doi:10.7592/MT2009.43.jaago


125

Ülevaated    

Eluloo- ja suulise ajaloo uurimine Leedus
Irena Šutinienė

doi:10.7592/MT2009.43.shutiniene


145
Elulood läti ühiskonna uurimise allikana
Baiba Bela

doi:10.7592/MT2009.43.bela


159
Permi Riikliku Pedagoogilise Ülikooli suulise ajaloo keskusest
Tamara Gauzova, Larisa Ženina, Ljudmila Andrejeva, Gulsina Seljaninova

181

Meist endist – Matsalu    

Matsalus
Priidik Sarapik

183
Kes oli Priidik Sarapik?
Laine Soosalu

186
Matsalu mõisast ja selle omanikust
Tiit Rosenberg

doi:10.7592/MT2009.43.rosenberg


189

Uudised    

In memoriam. Rjurik Lonin - Kristi Salve [lk 199]
Akadeemilises Rahvaluule Seltsis - Ave Tupits [lk 201]
Rahvaluule alal kaitstud väitekirjad ja lõputööd - Liilia Laaneman [lk 202]
Uudiseid Tartu Ülikooli folkloristidelt - Liilia Laaneman [lk 203]
pdf

199

Tutvustused    

Raamat pärimusruumist - Henni Ilomäki [lk 205]


pdf
205
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938