[Sugan]

Rahvausund    ISSN 1406-9938   

Mäetagused
24


[ Autorid ]   [ Eelmised ]   [Sisukord]

Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Janina Kursite, Pauliina Latvala, Ulla Lipponen, Kazuto Matsumura, Asta Niinemets, Irina Nurijeva, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Virve Sarapik, Guntis Shmidchens, Vilmos Voigt

Sisukord
Rahvausund
Oskar Loorits ja liivlased
Renate Blumberga

doi:10.7592/MT2003.24.blumberga

txt
9
Teadus ja tavauskumused.
Undo Uus

doi:10.7592/MT2003.24.undouus

txt
19
Eesti regivärsi parallelism ja maagilise elutunde taandumine
Jaan Undusk

doi:10.7592/MT2003.24.undusk

txt
37
Kunstnik ja nimi
Virve Sarapik

doi:10.7592/MT2003.24.sarapik

txt
59
Inti Raymi ehk päikesepüha - Kolumbuse-eelse Peruu inkade suurimaid usupühi
Tarmo Kulmar

doi:10.7592/MT2003.24.kulmar

txt
81
Kujutelm taevast ja päikese loomise motiivid balti mütoloogias
Nijole Laurinkiene

doi:10.7592/MT2003.24.laurinkiene

txt
91
Eesti keele maailmapildist: meel, hing ja vaim
Urmas Sutrop

doi:10.7592/MT2003.24.sutrop

txt
99
Mesilane slaavi kultuuri sümbolkeeles
Aleksandr Gura

doi:10.7592/MT2003.24.gura

txt
109
Ennustamisega seotud motiivid regilauludes
Aado Lintrop

doi:10.7592/MT2003.24.lintrop

txt
119
Udmurdi laulutekstid teabeallikana
Irina Nurijeva

doi:10.7592/MT2003.24.nurieva

txt
133
Peeglitagusel maal. Kreeklased muinas-heebrea rahvakirjanduses
Galit Hasan-Rokem

doi:10.7592/MT2003.24.hasan

txt
141
Kujund kui narratiivi allikas iiri rahvajuttudes
Daíthí Ó hÓgáin

doi:10.7592/MT2003.24.iirijutt

txt
151
Printsess hernel: traditsioon ja tõlgendus
Christine Shojaei Kawan

doi:10.7592/MT2003.24.herneteral

txt
171
Ühiskonna vastukajad huntide Prantsusmaale taasilmumisele. Katse analüüsida kuulujuttude tõe pähe võtmist
Véronique Campion-Vincent

doi:10.7592/MT2003.24.hundijutt

txt
219

IN MEMORIAM    

Aino Laagus 22.11.1944-18.02.2004 txt
265

Uudised    

Venemaale veerenud: Siberi ja Volgamaa eestlaste päev - Anu Korb [lk 267] txt
Fraseoloogiakonverents kirjandusmuuseumis - Anneli Baran, Piret Voolaid [lk 273] txt
pdf

265

Tutvustused    

Passer mortus est... - Kristi Salve [lk 277] txt
Edzhen-khaan - Kristi Salve [lk 282] txt
pdf

277
Selles numbris on avaldatud Lembit Karu töid.
Summary 285
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938