[Fan]

Rahvajutud    ISSN 1406-9938   

Mäetagused
23


[ Autorid ]   [ Eelmised ]   [Sisukord]

Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Janina Kursite, Pauliina Latvala, Ulla Lipponen, Kazuto Matsumura, Asta Niinemets, Irina Nurijeva, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Virve Sarapik, Guntis Shmidchens, Vilmos Voigt

Sisukord
Rahvajutud
Ilu, jõukus, võim. Naiste karjäärivõimalused rahvajuttudes, muinasjuttudes ja tänapäeva meedias
Linda Dégh

doi:10.7592/MT2003.23.degh

txt
9
Lugu suurest lumesajust. Rootsieestlaste lood nõukogude Eestist
Mare Kõiva

doi:10.7592/MT2003.23.lumetorm1

txt
56
Elulugu muusikas: nganassaani autobiograafilise sisuga laulud
Triinu Ojamaa

doi:10.7592/MT2003.23.ojamaa

txt
95
Migratsioon ja jutustamine
Brigitte Bönisch-Brednich

doi:10.7592/MT2003.23.migrat

txt
114
Eesti ja kujutlus Eestist Skandinaavia saagades
Tõnno Jonuks

doi:10.7592/MT2003.23.saagad

txt
130
Cyrillus Kreek: rahvaviiside kogumine ja rannarootslased
Anu Vissel

doi:10.7592/MT2003.23.kreek

txt
141
Paul Ariste ja vepsa rahvaluule
Kristi Salve

doi:10.7592/MT2003.23.vepsa

txt
167
Heale jutule pole tõde takistuseks. Jan Harold Brunvandi linnalegendid kakskümmend aastat hiljem
Eda Kalmre

doi:10.7592/MT2003.23.brunvand

txt
185

Meist endist    

Regilaul on samuti eesti luule. Küsimusi Ruth Mirovile 75. sünnipäeva puhul
Karin Maria Rooleid

doi:10.7592/MT2003.23.mirov

txt
203

Uudised    

Asta Õim 60 - Rein Saukas [lk 219] txt
Marika Mikkor kaitses magistritöö matusekombestiku muutustest - Marju Torp-Kõivupuu [lk 223] txt
Argo Moori doktoriväitekiri on tanatoloogiaalane monograafia - Toomas Liiv [lk 226] txt
Andreas Kalkun kaitses magistriväitekirja setu naiste eluloolauludest - Kristiina Ehin [lk 229] txt
Tõnno Jonuksi magistritöö muinasusundist arheoloogiliste leidude valgusel - Tarmo Kulmar [lk 231] txt
Piret Õunapuu magistritöö käsitleb Eesti Rahva Muuseumi vanemat ajalugu - Ants Viires [lk 236] txt
pdf

219

Tutvustused    

Eesti rahvamuusika laserplaadiantoloogia keskendub regilaulule - Janika Oras [lk 239] txt
Eesti Murdeplaat - [lk 244] ja
Eesti keel laserplaadil - Jüri Viikberg [lk 246] txt
Printsessimäng - pikk performance või omamütoloogia loomise katse? - Kalmer Kand [lk 249] txt
pdf

239
Eelteated
Summary 253
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938