Eesti MajaSydney Eesti Maja    2001

Sydney Eesti Seltsis õpetati lastele rahvatantsu ja lastele eesti keelt. Kuni Eesti Maja valmimiseni üüriti ruumisid: oli lugemistuba ja raamatukogu, ühiselt lavastati näidendeid, käis koos eesti segakoor ja muusikagrupid ning õpetati eesti keelt. 1940. aastal ehitatud Eesti Maja juures tehti palju tööd ise. Majja koondus seltsielu, tegutsesid üliõpilasorganisatsioonid ja vilistlaskogud, samuti teaduslik ühing. Loomulikult tähistatakse seal Võidupüha ja teisi olulisi tähtpäevasid, samuti toimuvad peod. Majas spordisaal ja piljardiruum aitavad sisustada vaba aega.

Praegu on see koht, kus paikneb 1952. aastal rajatud Austraalia Eesti Arhiiv, raamatukogu ja töötab ajalehe Meie kodu toimetus. Sidney Eesti Maja kunsti- ja käsitööring on tuntud heatasemelise näputöö suhtes, kuid entusiasmist alustati ka elulugude kogumise projektiga, mille käigus on salvestatud austraaliaeestlaste suulist ajalugu eesti ja inglise keeles.


Arhiiv
Arhiiv
Arhiiv, Reet Simmul
Austraalia Eesti Arhiiv

Meie külaskäigu ajal toimusid arhiivmaterjalide korrastamise talgud. Eesti Majas on president Konstantin Pätsi ja kindral Laidoneri piltide kõrval Lennart Meri pilt ja Eesti vapp.

Talgud
Talgud
TalgudEesti Maja
141 Campbell St, Darlinghurst, NSW 2010


Valikkatkeid Sydneys tehtud (kokku 11 tundi) intervjuudest


   Raha pole: Rohkem ei näe   


    Ei, nemad küll ei anna :)