I II
ISBN 978-9949-446-09-4 EKM FO 2008


ISBN 978-9949-446-09-4

Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste
Koostaja Nikolai Kuznetsov, vormistus Andres Kuperjanov.
Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna väljaanne, Tartu 2008.


Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste on trükitud raamatute Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste I ja Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste II täismahuline võrguväljaanne. ViitamisestКоми фольклор. Чукöртiс П. Аристэ
Лöсьöдiс Николай Кузнецов, оформитiс Андрес Куперьянов.
Эстон литература музейса фольклористика юкöдын лэдзöмтор, Тарту 2008.


Коми фольклор. Чукöртiс П. Аристэ - тайö Коми фольклор. Чукöртiс П. Аристэ I да Коми фольклор. Чукöртiс П. Аристэ II нима лэдзлöм нин небöгъяс йöзöдöм Интернетын. Кыдзи ыстысьныКоми фольклор. Собрал П. Аристэ
Составитель Николай Кузнецов, оформление Андрес Куперьянов.
Издание отделения фольклористики Эстонского литературного музея, Тарту 2008.


Коми фольклор. Собрал П. Аристэ является полнообъёмным сетевым изданием печатных книг Коми фольклор. Собрал П. Аристэ I и Коми фольклор. Собрал П. Аристэ II. Оформление ссылокKomi Folklore. Collected by P. Ariste
Edited by Nikolay Kuznetsov, executed by Andres Kuperjanov.
Publication of the Department of Folkloristics, Estonian Literary Museum, Tartu 2008.


Komi Folklore. Collected by P. Ariste a full online e-publication entailing volumes 1 and 2 of Komi Folklore. Collected by P. Ariste. Citation

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Tartu 2008

© cps'08