Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste on trükitud raamatute Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste I ja Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste II täismahuline võrguväljaanne.

Elektroonilist väljaande kasutamist viidatakse nt
Ariste, Paul 2008. Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste I, Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/ariste/komi. Koostaja Nikolai Kuznetsov. EKM FO. Tartu 2008, lk 47.

Täies mahus (kaasaarvatud trükiväljaande tiitellehed) väljatrükitud I või II osa võib pidada vastava raamatu koopiaks ja sellele võib viidata vastava raamatu viitega nt
Ariste, Paul 2005. Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste I Koostaja Nikolai Kuznetsov. EKM FO. Tartu 2005, lk 47.

© Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond 2008.
Osalise väljatrüki kasutamisel tuleb viidata elektroonilist väljaannet.
Elektroonilist väljaannet võib linkida oma andmebaasi või kodulehele ainult väljaande esilehe kaudu, teavitades sellest aadressil folklore@folklore ee.
Osalisel kujul väljaande levitamine on lubamatu.

© cps'08