Tartu Ülikool
eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool


Tiiu Jaago

Perepärimus
Rahvaluule ülemastme kursus


Tartu 1997

Sisukord   For design & layout used nonMicrosoft software only.


Sisukord


I.Perepärimuse uurimissuunad Eestis.
II. Pere mõiste.
III. Pereuurimise interdistsiplinaarsus.
IV-V. Sotsiaalajalugu ja perepärimus.
VI. Perepärimuse uurimine ja genealoogia.
VII-VIII. Pärimuslik päritolu.

Lisa 1. Näiteid Keremanni pereloost erinevate allikate põhjal.
Lisa 2. Näide motiivi muutusest/kohanemisest eri põlvkondade repertuaaris.

Iseseisvaks tööks.
Kordamiseks.
Ülesanded kirjanduse baasil.
Ülesanded arhiivide ja omakogutud materjali baasil.
Soovitatav kirjandus.
Allikad.

ISBN 9985-867-13-0


Kujundus & küljendus - © cps'97