Eesti Rahvaluule Arhiivi töötajad


ERA koosseisus on praegusel hetkel täidetud 2,16 töökohta, neist 11,4 teadustöötajat ja 3 arhivaari.

Lisaks koosseisulistele töötajatele kasutab ERA ka ajutist tööjõudu – nii tehnilist abipersonali kui ka teaduslikke töötajaid –, kellest mõned on ERAga juba mitmeid aastaid seotud.

e-postiaadressi nimi[ät]folklore.ee tuleks lugeda nimi@folklore.eeAve

AVE GORŠIČ

e-post: ave.gorsic[ät]folklore.ee
tel: 7377 737

PhD 2009, Käsitlusi rahvameditsiinist: mõiste kujunemine, kogumis- ja uurimistöö kulg Eestis 20. sajandil.

Teadur.
Konverentsi HUNTs peakorraldaja. (lapsehoolduspuhkusel)

Ave on ka SIEFi arhiivide töörühma sekretär ja Rahvusvahelise Rahvajutu-uurimise Seltsi ISNFR laekur.

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Rahvameditsiin ja selle ajalugu, rahvausund, folkloristika ajalugu.
üles

Helina

HELINA HAREND

e-post: helina.harend[ät]folklore.ee

Assistent (0,5; projekti "Folkloorse varieeruvuse korpuspõhine käsitlus: regilaulutraditsiooni piirkondlikud stiilid, teemavõrgustikud ja suhtlusviisid" täitja).

Helina on ka TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistrant.
üles

Aivar

Aivar Jürgenson

e-post: aivarj[ät]tlu.ee
tel: 50 35 980

PhD 2003, Siberi eestlaste territoriaalsus ja identiteet.

Vanemteadur (0,5).

Uurimissuunad, E-publikatsioone


Eestlaste ränded ja diasporaakogukonnad, etnobotaanika. Uurinud eestlaste identiteeti ja etnokultuurilisi protsesse Siberis, Lõuna-Ameerikas, Kaukaasias.üles

Mariann

MARI-ANN REMMEL

e-post: mari-ann.remmel[ät]folklore.ee
tel: 7377 738

MA 2001, Eesti kohapärimus folkloristliku uurimisainena.

Teadur (0,8), kohapärimuse töörühma juht.

Tegelenud mitmesuguste kujundustöödega (raamatute kaane- ja üldkujundused, illustratsioonid, näituste plakatid).
Koostanud näitused "Eesti külad Siberis"(1997) ning "Piiri takah. Pilte Ida-Setomaalt" (2000).

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Kohapärimus: terminoloogilised ja žanrilised küsimused, traditsioonikandja suhe nii koha kui pärimusega, kohapärimuse piirkondlikud iseärasused, pühapaikadega seonduv rahvatraditsioon ja diakroonilised muutused pärimuses, tegelaste liminaalse staatuse kajastumine kohapärimuses; etniline folkloor paikse kogukonnaidentiteedi väljendajana; ekspeditsioonipäevikud kui rahvaluule kogumisajaloo ja ühiskonnamuutuste peegeldajad; mõisad ja pühapaigad rahvapärimuses.


üles

Liina

LIINA SAARLO

e-post: liina.saarlo[ät]folklore.ee
tel: 7377 731

PhD 2005, Eesti regilaulude stereotüüpiast. Teooria, meetod ja tähendus.

Teadur, projekti "Folkloorse varieeruvuse korpuspõhine käsitlus: regilaulutraditsiooni piirkondlikud stiilid, teemavõrgustikud ja suhtlusviisid" põhitäitja.

Korraldanud noorte folkloristide ja etnoloogide konverentsi "Noorte hääled 2007" ning toimetatud Pro Folkloristica sarja.

Koostanud näituse "Ootamatu ERA".

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Regilaulude stereotüüpia; Kodavere regilaulud ja regilaulikud.


üles

Mari

MARI SARV

e-post: mari.sarv[ät]folklore.ee
tel: 7377 731, 56 456 699

PhD 2008, Loomiseks loodud: regivärsimõõt traditsiooniprotsessis.

Vanemteadur, ETAGi projekti "Folkloorse varieeruvuse korpuspõhine käsitlus: regilaulutraditsiooni piirkondlikud stiilid, teemavõrgustikud ja suhtlusviisid" juht, riikliku programmi "Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027" projekti "Kuidas allikatest saab kultuur: eesti aines Eesti Kirjandusmuuseumi kogudes ja andmebaasides" juht; Kullamaa khk "Vana Kannel".

Alates 1996. aastast on korraldanud ja juhendanud rahvaluule kogumist Kullamaa kihelkonnas.

Korraldanud konverentse Regilaulu keel ja poeetika (29.–30. novembril 2000) koostöös TÜ rahvaluule osakonnaga, Regilaul – loodud või saadud (27.–28. novembril 2002).

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Regilaulud, folkloori poeetika.


üles

Janno

JANNO SIMM

e-post: janno.simm[ät]folklore.ee
tel: 7377 735

Assistent (0,5), video- ja fotokogu.
üles

Taive

TAIVE SÄRG

e-post: taive[ät]folklore.ee
tel: 7377 751

PhD 2005, Eesti keele prosoodia ning teksti ja viisi seosed regilaulus.

Vanemteadur, projekti "Folkloorse varieeruvuse korpuspõhine käsitlus: regilaulutraditsiooni piirkondlikud stiilid, teemavõrgustikud ja suhtlusviisid" põhitäitja; etnomusikoloogia töörühma juht, Tartu2024 projekti "Metsavaimud masinas" juht.


Uurimissuunad, E-publikatsioone

Muusika seos keele ja rühmaidentiteediga, Eesti etnomusikoloogia ajalugu.


üles

Jaan

JAAN TAMM

e-post: jaan.tamm[ät]folklore.ee
tel: 7377 735

Heliinsener; helisalvestuste konserveerimine ja digitaliseerimine.


üles

Kadri

KADRI TAMM

e-post: kadri.tamm[ät]folklore.ee
tel: 7377 730

Vanemarhivaar, käsikirjakogu hoidja; uurijate teenindamine; väljaannete keeletoimetamine.

E-publikatsioone


üles

Enn

Enn Kalev Tarto

e-post: enn.tarto[ät]folklore.ee
tel: 7377 730

Fotoarhivaar; fotokogu hoidja; uurijate teenindamine.


üles

Kärri

KÄRRI TOOMEOS-ORGLAAN

e-post: karri.toomeos-orglaan[ät]folklore.ee
tel: 7377 733

MA 2008, Eesti jutupärimuse ja trükiste vastasmõjust imemuinasjuttudes.

Nooremteadur, muinasjuttude töörühm.

Uurimissuunad, E-publikatsioone

sekundaartraditsioon, trükiste mõju suulisele pärimusele, autentsusproblemaatika.üles

Astrid

ASTRID TUISK

e-post: astrid.tuisk[ät]folklore.ee
tel: 7377 730

MA 2001, Oma ja võõra rühma piirid Siberi eestlaste rahvaluule põhjal.

Teadur; tänapäeva ja lastefolkloori töörühma juht.

Astrid on ka TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant.

Uurimissuunad, E-publikatsioone

Siberi eestlaste rahvaluule: traditsiooni kohanemine, etnobotaanika, kujutlused võõrastest rahvastest, kohapärimus, tänapäeva lastepärimus: kolme rahva anekdoodid.


üles

Pille

PILLE VAHTMÄE

e-post: pille.vahtmae[ät]folklore.ee

Kohapärimuse töörühma assistent.
(lapsehoolduspuhkusel)


üles

Valper

VALDO VALPER

e-post: valdo.valper[ät]folklore.ee
tel: 7377 738

Arhiivispetsialist, kohapärimuse töörühm (0,75).

E-publikatsiooneüles

Kaarel

KAAREL VESKIS

e-post: kaarel.veskis[ät]kirmus.ee

MA 2007, Paralleelkorpused arvutilingvistikas: leksikonide genereerimine ja korpuste võrdlemine.

Nooremteadur (0,8; projekti "Folkloorse varieeruvuse korpuspõhine käsitlus: regilaulutraditsiooni piirkondlikud stiilid, teemavõrgustikud ja suhtlusviisid" täitja).

Kaarel on ka TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant.

Uurimissuunad, E-publikatsioone


Publikatsioonid ETISes

Lepingulised töötajad 2022

ERA emeriitteaduridüles
ERA
HALDJAS
KIRMUS