Eesti digitaalhumanitaaria A° 2014:

infotehnoloogiline innovatsioon humanitaarteadustes ja -hariduses

Projektide tutvustused

 

Sisukord

Anu Lepp Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine paberiajaloolises uurimistöös vesimärgiandmebaaside näitel

Mari Sarv Võrgustikuanalüüs humanitaarteaduste meetodina

Raivo Kelomees 1990. aastate kunstnikumultimeedia päästemissioon. Digikonserveerimise ja -arhiveerimise võimalustest

Maive Mürk Rahvusarhiivi ühisloome algatus “Eestlased esimeses maailmasõjas”

Vahur Puik Fotokogude digiteerimisest ja taaskasutamisest, mh rahvahanke võimalustest ja plaanidest Ajapaiga ja Europeana näitel

Mare Kõiva, Andres Kuperjanov Akadeemilised avatud juurdepääsuga ajakirjad – kuhu edasi?

Marin Laak, Marju Mikkel Eesti kirjandusklassika e-raamatute koostööprojekt

Ülo Treikelder TEELE – Tartu Linnaraamatukogu andmebaas “Tartu ilukirjanduses”

Kaisa Kulasalu Rahvusparkide mälumaastike kaardirakendus balansseerimas rahvaväljaande ja uurimiskeskkonna vahel

Hembo Pagi RTI fotograafia museaalide ja säilikute uurimiseks

 

Väljaande koostanud ja toimetanud: Kaisa Kulasalu, Mari Sarv

Tõlked inglise keelde: Kait Tamm
Keeletoimetus: Kadri Tamm

Väljaande koostamist ja toimetamist võimaldasid Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Eesti
Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi tarbeks eraldatud teaduskollektsioonide toetus ning
institutsionaalne uurimistoetus IUT 22-4.

Projektitutvustuste tõlkimist inglise keelde rahastas Eesti Kultuurkapital.

logo_kulka

 

EKM Teaduskirjastus
Autoriõigused: autorid, 2015
ISBN