Digitaalhumanitaaria Eestis A° 2013

IT-rakendused humanitaarteadustes

Projektide tutvustused

 

Sisukord

Kaisa Kulasalu, Mari Sarv Teel rahvaluule digitaalarhiivi poole

Grethe Juhkason Eesti murrete digitaalne arhiiv

Raivo Kelomees Interaktiivne andmebaasifilm “The East”: publikuosaluse lahendus

Veronika Varik Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi digitaalarhiiv “Hariduslooline e-varamu”

Jaanus Kõuts Ülevaade Eesti veebiarhiivist

Mari-Liis Posti Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogiakogude infosüsteem

Andres Kuperjanov Skriptoorium – tekstimassiivi automatiseeritud kiirtöötlus ja selle väljundid

Allar Haav Muistse asustuspildi uurimine digitaalsete meetoditega

Hilkka Hiiop Muinsuskaitse ja restaureerimise valdkonna visuaalse teabe digitaalse arhiveerimise ja graafilise dokumenteerimise süsteem

Pille Eslon, Mart Laanpere IT-rakendused humanitaarteadustes: eesti vahekeele korpus

Elle-Mari Talivee Digitaalsed kirjandusmaastikud

Andres Uueni VNS | virtuaalmuuseum.ee

Marju Mikkel, Marin Laak Kreutzwaldi sajand: eesti kultuurilooline veeb

Kadri Vider Eesti Keeleressursside Keskuse tutvustus

Piret Voolaid Paröömilise grafiti andmebaas folkloristliku infoallikana

Liisi Laineste Ida-Euroopa kolme rahva naljade andmebaas

 

Väljaande koostanud ja toimetanud: Kaisa Kulasalu, Mari Sarv

Tõlked inglise keelde: Kait Tamm
Keeletoimetus: Kadri Tamm
Kujundus ja küljendus: Pille Niin

Väljaande koostamist ja toimetamist võimaldasid Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt Eesti
Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi tarbeks eraldatud teaduskollektsioonide toetus ning
institutsionaalne uurimistoetus IUT 22-4 “Folkloor kultuurilise kommunikatsiooni protsessis:
ideoloogiad ja kogukonnad”.

Väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

logo_kulka

EKM Teaduskirjastus
Autoriõigused: autorid, 2014
ISBN 978-9949-544-04-2 (html)