Kutse konverentsile “Keelte- ja kultuurideülene digitaalhumanitaaria”

Olete oodatud osalema konverentsil “Keelte- ja kultuurideülene digitaalhumanitaaria” 19.-20. oktoobril 2015 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis.

Humanitaaria eri valdkondades – ajaloo, usundi, keele jm uurimisel – on pikk võrdleva uurimise traditsioon. Vaatamata mitmesuguste kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete meetodite arengule, on vähe tegeldud mitmekeelse ja -kultuurilise analüüsi töövahendite ja meetodite arendamisega. Enamik töövahendeid andmekaeveks ja -analüüsiks on välja töötatud […]