Populariseerimine

Doktorikoolid 2016

17.-18. novembril 2016 korraldab Eesti Kirjandusmuuseum keeleteaduste, semiootika ja filosoofia doktorikooli partnerina doktorantide sügiskooli „Dialoogid subkultuuridega“.

Sügiskooli ettekanded ja arutelud seostuvad subkultuuridega kõige laiemas mõttes: alternatiivsed usundid, filosoofiad ja elamisviisid, erinevad ühiskonnarühmad (näiteks pagulased, vähemused, puuetega inimesed, uususundiliste praktikatega tegelevad rühmad) ja nende kultuurilised, usundilised, lingvistilised ja semiootilised väljendused jne. Lisaks plenaarettekannetele on plaanis väiksemas ringis praktilist laadi töötoad. Vaadeldakse selliseid teemasid nagu väljakutsed ja võimalused uuritava rühmaga kontakti loomisel, andmete kogumisel ja töötlemisel, uurimise interdistsiplinaarne mõõde, näiteks koostööartiklite kirjutamise võimalikkus, kogemused teadustööde avaldamisega rahvusvahelistes tippajakirjades.

Täpsema info ja programmi saadame septembri alguses, kuid palume asjasthuvitatud doktorantidel nimetatud kuupäevad endale juba sügiskooli jaoks broneerida. Osaleda on võimalik ka doktorantidel, kes ei ole keeleteaduste, semiootika ja filosoofia doktorikooli liikmed.

Üritust toetab institutsionaalne arendusprogramm teadus -ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA).

Kontakt ja info:
Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee