Pildi sisse minek. Talletades ja uurides aega, ühiskonda, inimesi ja ennast...
Eda Kalmre
https://doi.org/10.7592/TF11.kalmre


Kalevipoeg ja Dobrõnja. Rahvaluule kogumisest Alutagusel 1950. aastatel
Liina Saarlo
https://doi.org/10.7592/TF11.saarlo


Ida-Siberi Minussinski piirkonna eestlaste ravitsejad, haigusseletused ja ravivõtted.
Traditsioonimuutused ja kogumiskontekst

Anu Korb
https://doi.org/10.7592/TF11.korb


Välitööd: Maidla näide
Kalev Jaago, Tiiu Jaago
https://doi.org/10.7592/TF11.jaagod


Informandiga voodis. Lähedus ja intiimsed teemad välitöödel
Andreas Kalkun
https://doi.org/10.7592/TF11.kalkun
Lugude vahel ja piiride taga. Välitööd konfliktses Kaukaasias
Aivar Jürgenson
https://doi.org/10.7592/TF11.jyrgenson


Kogukonna kodulehekülg geopeitus.ee kui traditsiooni varamu
Mare Kalda
https://doi.org/10.7592/TF11.kalda


Usaldus internetis – juurdepääs ja suhted uuritavatega
Katrin Tiidenberg
https://doi.org/10.7592/TF11.tiidenbergArtiklikogumiku autoritest
                                                                                                                                                  

Tagasi esileheleISSN 1406-3786
ISBN 978-9949-586-92-9 (trükis)
ISBN 978-9949-586-93-6 (e-väljaanne)
DOI 10.7592/TF11

Koostaja ja toimetaja: Eda Kalmre
Keeletoimetaja: Asta Niinemets
Kaanekujundus: Artur Kuus
Küljendus ja e-väljaanne: Diana Kahre
Sari Tänapäeva folkloorist ilmub aastast 1995.
Sarja peatoimetaja on Eda Kalmre.

Trükitud Eesti Kultuurkapitali toetusel. Väljaande valmimine on seotud Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi uurimisprojektiga IUT 22-5.
Väljaande valmimist on toetanud Akadeemiline Rahvaluule Selts.
E-raamatu valmimist toetas EKKM14-344 "Eesti keele, kultuuri ja folkloori kasutusalade laiendamine ja tutvustamine elektroonilistel infokandjatel".

© Eesti Kirjandusmuuseum
© autorid
© Artur Kuus (kaas)
Tartu 2019, e-väljaanne 2019