Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Seminar protestikultuurist ja -folkloorist Valgevenes

3. mail 2021 algusega kell 11.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti-uuringute Tippkeskuse nädalaseminar. Ettekannetega esinevad Yulia Rebase ja Tatsiana Marmysh.
2020. aasta jooksul toimus Valgevenes kolossaalne kultuurimuutus täielikust apoliitilisusest avangardse protestini. Veel hiljaaegu distantseerusid loomeinimesed poliitikast. Nüüdisolukorras on kultuuril, kaasa arvatud kunstil sündmuste arengus tähtis roll. Yulia Rebase kõneleb sellest, kuidas kultuuriline revolutsioon on mõjutamas sündmuste käiku ning mis tähendus on kunstil meeleavaldustes. Protestiliikumise folkloorsetest tunnustest ja fenomenidest, ka poliitilisest folkloorist räägib Tatsiana Marmysh. Ühiskondlikus liikumises luuakse nii uut kui rakendatakse traditsioonilise pärimuse elemente, esitatakse rahvamuusikat, käigus on rahvalik värvisümboolika, kaasatakse rahvakultuuris tähendusrikkaid esemeid. Protestifolkloor paigutub sotsiaalpoliitilisse konteksti, aktualiseerub vastav sümboolika ning tekivad uued konnotatsioonid.
Seminar toimub MS Teamsis.
Info: Mare Kalda, mare.kalda@folklore.ee
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO