Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri uuringute töörühma veebiseminar folkloorist ja kollektiivsest mälust

29. märtsil kell 11.00 algab Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse nüüdiskultuuri uuringute töörühma online-seminar folkloorist ja kollektiivsest mälust.
Ettekande „The folklore research and collective memory at Institute of Ethnology Czech Academy of Sciences” peab Eva Šipöczová.
Folkloor on kollektiivse mälu osa mitte ainult ajaloo või pärandi tähenduses, vaid osutub viisiks, kuidas omandada mineviku teadmisi ning möödanikust kõnelda. Folkloor täidab aktiivset rolli kollektiivse mälu loomises, vahendamises ja tõlgendamises.
Tšehhi Teaduste Akadeemia Etnoloogia Instituudi mälu-uuringute osakonnas uuritakse muuhulgas tänapäevase folkloori kaudu vahendatavat kollektiivset mälu. Eva Šipöczová tutvustab seminaril nimetatud asutuse tööd. Seejärel analüüsib ta lähemalt valitsusevastaseid anekdoote XX sajandi teisest poolest. Eva Šipöczová postdoktorandi-projekt keskendub aga poliitiliste liidrite kuvandile anekdootides, mis levivad postsotsialistlike riikide kollektiivses mälus.
Join Microsoft Teams Meeting
Seminari toetab teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: Mare Kalda mare.kalda@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO