Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti Rahvaluule Arhiiv peab kaastööliste päeva ja tunnustab parimaid rahvaluulekogujaid

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastööliste päeva tähistatakse sel aastal pühapäeval, 14. märtsil algusega kell 12 ja seda saab jälgida arhiivi veebikanalite vahendusel.
President Kersti Kaljulaid kuulutab emakeelepäeval välja presidendi rahvaluule kogumispreemia tänavused laureaadid, tehakse kokkuvõtteid 2020. aasta kogumistööst ning tutvustatakse arhiivi uut kogumisteemat. Videofilmide vahendusel saavad sõna ERA kaastöölised Eesti eri paigust. Kaastööliste päeva lõpetab lühikontsert Toomas Valgu pereansamblilt.
Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järve sõnul jõuab keerulistel aegadel aktuaalsete teemade käsitlemiseks ringlusse rohkelt folkloori, seetõttu kujunes koroona-aasta kogumistöö edukaks nii sisulises kui vormilises plaanis. „Kokku saatis arhiivile mitmesugust materjali üle 180 inimese, kõige suuremal määral täienes käsikirjakogu – 4450 paber- ja elektroonilise leheküljega.“
Aasta eest kaastööliste päeval välja kuulutatud kogumisvõistlusele „Vägivald ja selle piirid eesti kultuuris“ lisandusid kevadel erakorralisele olukorrale kiirelt reageerides koroonapärimuse kogumine sotsiaalmeedia-postitustest ning küsitlus „Tervise hoidmine koroonakriisi ajal“. „Koostöös Viru Instituudiga talletati Virumaa liisusalme, viimastel aastatel arhiivis koos käinud rahvaluule arhiivi kaastööliste ring jätkas 2020. aastal kaugtöö vormis. Kaastöid saadeti ERA Facebooki-lehekülje, veebilehtede, kogumisportaali Kratt ning e-posti ja tavaposti teel,“ selgitas Järv.
Koroona-pärimuse kogumist korraldanud Astrid Tuisk ja Ave Goršič märgivad, et kuigi pandeemia ajal ringlevad ka mitmed uskumused ja vandenõuteooriad, püüavad inimesed neid valdavaid tundeid loominguliselt ja pigem huumori-võtmes kajastada, seda nii meemide, naljade, luuletuste, kalambuuride kui ka paroodiate näol. „Tervisekäitumist puudutavates kogemuslugudes tunti muuhulgas muret arstiabi kättesaadavuse ning üksilduse ja sotsiaalse isoleerituse pärast, samuti ebakindlust rohke uue viirusega seotud informatsiooni ees. Koroonapärimus ühtaegu väljendab ja aitab „läbi elada“, aga ka kujundab ja määrab ühiskonna ning üksikisikute suhtumisi ja arusaamu.“
Kogumisvõistlusele „Vägivald ja selle piirid eesti kultuuris“ laekunud kaastööd tõid korraldaja Mari Sarve sõnul esile ühiskonnas käibiva vägivalla vormide äärmise mitmekesisuse: „Need puudutasid inimese eri eluetappe ning eri elusfääre – suhteid lähedaste pereliikmetega, kokkupõrkeid avalikus ruumis, võimusuhete kehtestamist kollektiivides ja riigivõimu tasandil.“
2021. aasta arhiivi kogumisteema on „Tähtpäevad ja muutuvad tavad koroonakriisi ajal“. Kogumisvõistluse korraldaja Olga Ivaškevitš selgitab: „Kogumisvõistluse abil püüame jäädvustada koroonaajal kujunenud uusi traditsioone, uusi viise vanade tavade jätkamiseks ja emotsioone, mis muudatustega on kaasnenud. Võib-olla on uued ajad kitsenduste ja ärajäämiste kõrval andnud ka suurepäraseid ideid tähistamiskombestiku rikastamiseks või ettekäändeid millestki ebavajalikust loobumiseks?“
Kaastööliste päeva läbiviimist ning preemiafondi on toetanud Eesti Kultuurkapital.
Presidendi rahvaluulepreemiat antakse välja alates aastast 1935, tava taastati 1993. aastal Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu toel ning see on riigipea autasu parimatele rahvaluulekogujatele.
Eesti Rahvaluule Arhiivi kaastööliste päeva on peetud koos presidendi rahvaluulepreemiate üleandmisega alates aastast 2015.
Veebiaadressid kaastööliste päeva jälgimiseks leiab Eesti Kirjandusmuuseumi kodulehelt.

Lähem info:
Risto Järv, risto.jarv@folklore.ee, 51 904 371
Kadri Tamm, kadri.tamm@folklore.ee, 55 649 285
Olga Ivaškevitš, olga.ivaskevits@folklore.ee, 55 98 3381

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO