Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Eesti-uuringute Tippkeskuse soouuringute töörühma veebiseminar naislaulikutest kultuuris

Kolmapäeval, 10. veebruaril kell 11 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti-uuringute Tippkeskuse soouuringute töörühma veebiseminar. Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Janika Oras peab ettekande teemal „Enne lõplikku vaikimist. Eakad naised 19.-20. sajandi moderniseeruvas laulutraditsioonis“.
Ettekandes arutleb Janika Oras eakate naislaulikute performatiivsuse ja staatuse üle moderniseeruvas ühiskonnas, tuginedes eri aegade laulikukirjeldustele ja omaenda välitöökogemustele. Sedakaudu püütakse visandada ka eelmodernse suulise kultuuri eaka naislooja kuvandit, milles ealised ja soolised omadused põimuvad suulise kultuuri looja ja rituaalijuhi omadega.
Laulikuteemaga seoses puudutab Janika Oras ka kultuuridevahelise tõlkimise, eakate marginaliseerimise, vananemise sooliste aspektide, modernse ühiskonna enesekontrollimudelite, looja erivõimete ja -positsiooni küsimusi.
Seminaril osaleda saab lingi kaudu: Join Microsoft Teams Meeting
Seminari toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus, TK145) ja personaalne uurimistoetus PRG1288.
Info: Eve Annuk, eve@kirmus.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO