Notsu

Pealkiri

Notsu

Tekst

Enne võetakse üks puupulk, kõik panevad oma käe sinna külge ning proovivad, kes jääb esimeseks, teiseks, kolmandaks jne. lööjaks ja kes jääb „notsuks“. Kes oma käe viimaks paneb, jääb notsuks. Kes selle järele, ülalt alla poole, paneb käe, on esimene lööja, teine on teine lööja jne.
Kes esimeseks lööb palli, võib lüüa kolm korda. Kui kolmas kord on lüüa, peab ta jooksma alla piiri, mis määratakse enne mängu. Kui esimene või teine löök läheb hästi, võib ta ka enne joosta. Kui lööja jookseb alla, saab ette viskaja – notsu talle palli külge visata, seejuures ta piirist välja ei tohi minna. Kui saab külge palli, peab jooksja alla jääma. Kui keegi on all juba, siis võib notsu anda palli allolijale, kes selle võib jooksjale külge visata. Pealegi, kui keegi all on, siis peab see palli ära tooma, kui keegi palli lööb. Muidu, kui kedagi all ei ole, peab notsu ise palli tooma. Kui kõik all on, siis määrab notsu piiri, kust võivad joosta all olevad mängijad. Kui piir määratud, hüüab notsu palli käes hoides: „Põrsad sööma!“ Siis peavad all olijad jooksma notsu juurde piiri. Väljastpoolt piiri keegi joosta ei tohi. Kui jooksjad jooksevad, siis saab notsu palli kellelegi külge visata. Piirist ta seejuures välja ei tohi minna. Kellele notsu palli külge viskab, on uus notsu ja mäng algab uuesti.

Täisviide

ERA II 90, 708/9 (26) < Kuusalu khk., Kõnnu v., Viinistu k., Miku t. – Helmi Meimer, Viinistu algkooli õpilane, s. 1922 (1935)

Maakond

Koguja

Kihelkond

Kuusalu