Mis leidub toas?

Pealkiri

Mis leidub toas?

Tekst

Kõik mängijad saadetakse kõrvaltuppa, soovitades neil hästi tähele panna kõike, mis sääl on. Määratud aja lõpul, harilikult 2–3 minuti järel, kutsutakse nad tagasi, Nüüd antakse neile paberilehed, millele nad peavad üles märkima kõik kõrvaltoas nähtud esemed. See mängija, kelle nimestik on kõige pikem, tunnistatakse võitjaks.

Täisviide

ERA II 90, 405/6 (2) < Türi khk. – Hilja Kallaspoolik, Kirna algkooli õpilane, s. 1922 (1935)

Maakond

Kihelkond

Türi