Kapsamäng

Pealkiri

Kapsamäng

Tekst

Üks mängijatest on „aednik“, teine „varas“ ja teised kõik on „kapsad“. Kapsad kükitavad maas. Aednik on vähe eemal. Varas aga on sääl, kus juhtub. Siis läheb varas aedniku juurde ja ütleb: „Tere, härra aednik, ma palun aia võtit.“ „Mis sa sellega teed?“ küsib aednik. „Ma tulin säält mööda ja mu müts kukkus aeda.“ (Ükstaskõik mis asi kukkus aeda.) Siis annab aednik võtme. Varas läheb ja katsub kõiki kapsaid: missugune on kõige tugevam, selle viib ära. Siis viib ta võtme aedniku kätte. Varas on natuke aega oma kodus ja siis läheb jälle aedniku juurde ja küsib võtit. Kui aednik annab võtme varga kätte, viib see jälle kapsa. Ja niikaua käib varas aedniku juures võtit küsimas, kuni toob ära kõik kapsad. Siis läheb aednik ja leiab, et tema kapsad on ära viidud. Sel ajal keedab varas suppi, kapsad kõik teevad vull-vull-vull.... Siis tuleb aednik varga juurde ja küsib: „Mis sul keeb? Anna mulle ka.“ Varas ei anna suppi, vaid ütleb: „Teeme proovi, kas need on sinu kapsad.“ Siis võetakse nöör, ühest otsast hoiab kinni varas, teisest aednik, ja kapsad peavad üle hüppama. Kes üle hüppab, on aedniku, kes aga mitte, see varga oma.

Täisviide

ERA II 89, 205/6 (34) < Ambla khk. ja v., Rava as., Aru t. – Juta Sarapuu, Rava algkooli õpilane < Marie Kokaselts, s. 1887 (1935)

Maakond

Koguja

Kihelkond

Ambla

Esitaja