Rühmade töökavad

Nõukogude ühiskonna kultuurilooline kontekst

Rahvausund ja rahvajutud

Retoorika ja fraseoloogia teooria

Poeetiline ja muusikaline folkloor