Töörühmad

Nõukogude ühiskonna kultuurilooline kontekst

Juht dr Sirje Olesk
EKM Eesti Kultuurilooline Arhiiv
Vanemuise 42, 51003 Tartu
Tel. +372 737 7722
sirje@kirmus.ee

Rahvausund ja rahvajutud

Juht dr Mare Kõiva
EKM Folkloristika osakond
Vanemuise 42, 51003 Tartu
Tel. +372 737 7740
mare@folklore.ee

Retoorika ja fraseoloogia teooria

Juht dr Arvo Krikmann
EKM Folkloristika osakond
Vanemuise 42, 51003 Tartu
Tel. +372 737 7744
kriku@folklore.ee

Poeetiline ja muusikaline folkloor

Juht dr Triinu Ojamaa
EKM Etnomusikoloogia osakond
Vanemuise 42, 51003 Tartu
Tel. +372 737 7752
triinu@folklore.ee