2021/12     ISSN 1406-9938   
DOI 10.7592/MT2021.81   

Mäetagused
81


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

   Eetika/Ethics   

   Submission   

 

   Sisukord   


Toimetaja: Mare Kõiva
Tegevtoimetaja: Asta Niinemets
Uudised: Asta Niinemets & Piret Voolaid
Ingliskeelsed kokkuvõtted: Tiina Mällo
Kaanekujundus: Andres Kuperjanov
Toimetuskolleegium 2021–2026: Ekaterina Anastasova (Bulgaaria Teaduste Akadeemia Etnoloogia ja Folkloristika Instituut koos Etnograafiamuuseumiga, Bulgaaria), Juri Berezkin (Peterburi Etnograafiainstituut, Venemaa), Meelis Friedental (Tartu Ülikool, Eesti), Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Tartu Ülikool, Eesti), Janina Kursite (Läti Ülikool, Läti), Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikool, Eesti), Pauliina Latvala-Harvilahti (Turu Ülikool, Soome), Kazuto Matsumura (Tokyo Ülikool, Jaapan), Tatiana Minniyakhmetova (vabakutseline uurija, Austria), Diarmuid O'Giollain (Corki Ülikool, Iirimaa), Piret Paal (Paracelsuse meditsiinieraülikool, Austria), Péter Pomozi (Eötvös Lorándi Ülikool (ELTE), Budapest, Ungari), Urmas Sutrop (Tartu Ülikool, Eesti-uuringute Tippkeskus, Eesti), Guntis Šmidchens (Washingtoni Ülikool, Seattle, USA), Aimar Ventsel (Tartu Ülikool, Eesti)
© Eesti Kirjandusmuuseum, MTÜ Eesti Folkloori Instituut

   Allalaadimine lugerile   

Sisukord

Eetilised valikud COVID-19 pandeemia tingimustes
Margit Sutrop, Kadri Simm

10.7592/MT2021.81.sutrop_simm


5
Kaugõppe kujutamine COVID-19 pandeemia esimese laine meemides: huumor kui toimetulekuviis ja enesekaitsestrateegia
Piret Voolaid

10.7592/MT2021.81.voolaid


19
Soolisustatud rahvuslus Lilli Suburgi (1841–1923) jutustuses “Liina” (1877)
Eve Annuk

10.7592/MT2021.81.annuk


45
Tiio, Roosi, Liiso ja Toomas – maakeelseid luuletusi avaldanud Eestimaa autorite otsinguil
Kairit Kaur

10.7592/MT2021.81.kaur


65
Narratiiv ja topos Heino Elleri “Sümfoonilises legendis”
Karl Joosep Pihel

10.7592/MT2021.81.pihel


91
Õpimustritest muusikateose omandamisel klaveri algõppes
Veeda Kala, Jaan Ross

10.7592/MT2021.81.kala_ross


121
Loomislugu filosoofias: hr Berkeley vastus Lady Percivalile
Roomet Jakapi

10.7592/MT2021.81.jakapi


151
Ei saa me läbi “Pragmaatika” korpuseta. Korpuspragmaatika ja pragmaatikakorpus
Külli Prillop, Tiit Hennoste, Külli Habicht, Helle Metslang

10.7592/MT2021.81.pragmaatika


161

Uudised    

Palju õnne! [lk 177]
Stalinism ja folkloristika – poliitilise võimu ideoloogiad teaduses - Tiiu Jaago [lk 179]
Kroonika [lk 182]
pdf

177
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938    
DOI 10.7592/MT2021.81