[Patagoonia]

2010/1     ISSN 1406-9938   

Mäetagused
44


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Juri Berezkin, Kadri Humal-Ayal, Janina Kursite, Pauliina Latvala, Tamara Luuk, Kazuto Matsumura, Irina Nurijeva, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Virve Raag, Tiiu Salasoo, Guntis Šmidchens, Vilmos Voigt

Sisukord
Rahvaesteetika – nähtavaks kujustatud mõte ja kogemus
Kärt Summatavet

doi:10.7592/MT2010.44.summatavet


7
Sahha (jakuudi) identiteet ja institutsionaliseeritud šamanism
Aimar Ventsel

doi:10.7592/MT2010.44.ventsel


29
Mis keeles me räägime loomadega
Mare Kõiva

doi:10.7592/MT2010.44.koiva


47
Rahvalik muusika eesti rahvuskultuuri osana
Guldžahon Jussufi

doi:10.7592/MT2010.44.jussufi


65
Juba juubilar juubeldab: “Viru regi” Eesti Vabariigi 90. sünnipäevaks
Kanni Labi

doi:10.7592/MT2010.44.labi


109
Ränne ja autobiograafia. Rändest ja väljarändaja kohanemisest Argentinas 1920. ja 1930. aastatel
Aivar Jürgenson

doi:10.7592/MT2010.44.jyrgenson


129
Küüditamispoliitika kui muistne tava Uus-Assüüria impeeriumis 9.–7. sajandini eKr
Vladimir Sazonov

doi:10.7592/MT2010.44.sazonov


153

Uudised    

In memoriam. Ezekiel Alembi - Mare Kõiva [lk 175]
Tiiu Jaago 50 - Ülo Valk [lk 177]
Euroopa etnobotaanika koostöövõrgustikud - Renata Sõukand [lk 178]
Liisi Laineste kaitses doktoriväitekirja postsotsialistlikust huumorist - Arvo Krikmann [lk 181]
Kroonika:
Akadeemilises Rahvaluule Seltsis - Ave Tupits [lk 183]
Eesti Rahvaluule Arhiivis - Ave Tupits [lk 184]
Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas - Asta Niinemets [lk 184]
Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas - Liilia Laaneman [lk 186]

pdf

175

Tutvustused    

Sissevaade laulikute maailma - Eve Annuk [lk 187]
Kaalukas regivärsiuurimus - Ingrid Rüütel [lk 189]

pdf
187
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938