[Tyrgi]

    ISSN 1406-9938   

Mäetagused
38


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Juri Berezkin, Kadri Humal-Ayal, Janina Kursite, Pauliina Latvala, Tamara Luuk, Kazuto Matsumura, Irina Nurijeva, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Virve Raag, Tiiu Salasoo, Guntis Shmidchens, Vilmos Voigt

Sisukord
Vaenunimedest eesti internetis
Liisi Laineste

doi:10.7592/MT2008.38.laineste


7
Pärimusliku ainese teke ja areng Perekoolis ning selle avaldumisvormid
Reeli Reinaus

doi:10.7592/MT2008.38.reinaus


33
Kurtide kogukond, viipekeel ja pärimus visuaalsusele toetuvates tehnoloogilistes keskkondades
Liina Paales

doi:10.7592/MT2008.38.paales


55
Pronkssõduri sammude vaibuvas kajas. Siberist remigreerunud eestlaste kohanemisest Eestis: keel, stereotüübid, elulugu
Aivar Jürgenson

doi:10.7592/MT2008.38.jyrgenson


75
Rahvaluule e-kursused: uudishimust kogemuseni
Tiiu Jaago

doi:10.7592/MT2008.38.jaago


101

Meist endist    

Igavese sinitaeva maal II
Aado Lintrop

doi:10.7592/MT2008.38.mongoolia

121
Raamatud kipuvad folkloristi kodunt välja sööma Küsimusi Ülo Tedrele tema 80. sünnipäeval
Karin Maria Rooleid, Asta Niinemets

doi:10.7592/MT2008.38.tedre


135

Uudised    

Rahvateadlase rännuaastad. Anu Korb ja tema doktoritöö Siberi eestlastest - Aivar Jürgenson [lk 147]
Keelest meeleni. Ülo Tedre 80 - Piret Voolaid [lk 149]
pdf

147

Tutvustused    

Väitekiri Ingerimaa põliselanike usuilmingutest - Enn Ernits [lk 155]
Tagasivaade maakultuurile sotsialismis ja postsotsialismis - Gerd Raassalu [lk 158]
pdf
155
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938