[Seorak]

    ISSN 1406-9938   

Mäetagused
37


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Janina Kursite, Pauliina Latvala, Ulla Lipponen, Kazuto Matsumura, Asta Niinemets, Irina Nurijeva, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Virve Sarapik, Guntis Shmidchens, Vilmos Voigt





Sisukord
Mõningaid mõtteid kunstist, Kristjan Rauast ja vanavara kogumisest
Kärt Summatavet

doi:10.7592/MT2007.37.summatavet


7
Kuradite vägitegudest Äänisjärve idarannikul
Enn Ernits

doi:10.7592/MT2007.37.ernits


45
Naiskangelased korea müütides
Näited Chesok Bonpuri ja Bari printsess
Jinseok Seo

doi:10.7592/MT2007.37.seo


57
Intensiivistavate väljendite kujundist
Anneli Baran

doi:10.7592/MT2007.37.baran


75
Kuidas kujuneb pillimeeste rahvapärane repertuaar
Guldžahon Jussufi

doi:10.7592/MT2007.37.jussufi


87

Meist endist    

Igavese sinitaeva maal
Aado Lintrop

doi:10.7592/MT2007.37.mongoolia

109
Intervjuu Ekaterina Anastasovaga
Mare Kõiva

121

Uudised    

Rein Saukas 60 - Piret Voolaid [lk 125]
Medica IV: rahvameditsiin ja etnobotaanika kultuurikontekstis ja igapäevaelus - Piret Paal [lk 127]
Rahvusvaheline hiieseminar Eesti Kirjandusmuuseumis - Kaisa Sammelselg [lk 129]
Pärimuslooline uurimus kuulujuttudest Tartu linnas - Mare Kõiva [lk 131]
pdf

125

Tutvustused    

Raamat Bulgaaria rahvusvähemustest - Galina Ponomarjova [lk 136]
Raamat rahvakoraalidest - Helen Kõmmus [lk 138]
Pärimuslik ajalugu akadeemilise uurimistraditsioonina Soomes - Tiiu Jaago [lk 141]
Müüdid Venemaa kaljudel - Enn Ernits [lk 143]
pdf
136
Summary
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]




© autorid
© EKM FO USN
© cps.







ISSN: 1406-9938