[Kivialpid]

ISSN 1406-9938   

Mäetagused
28


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Janina Kursite, Pauliina Latvala, Ulla Lipponen, Kazuto Matsumura, Asta Niinemets, Irina Nurijeva, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Virve Sarapik, Guntis Shmidchens, Vilmos Voigt

Sisukord
Tegelased eesti etnilises huumoris
Liisi Laineste

doi:10.7592/MT2004.28.laineste

txt
9
Hundi, kitse ja kapsapea üle jõe viimine.
ATU 1579 metamorfoosid
Piret Voolaid

doi:10.7592/MT2004.28.voolaid

txt
77
Maastik vinguva jalaluuga
Ühest muistendist Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjuturaamatus
Mare Kalda

doi:10.7592/MT2004.28.kalda

txt
99
Asustuspildist muinasaegsel Järvamaal. - asustuskeskused ja linnused
Priit Lätti

doi:10.7592/MT2004.28.latti

txt
123
Rahvakalendrist, astroarheoloogiast ja pidustuse tähtsusest ühiskonnas
Tõnu Ülemaante

doi:10.7592/MT2004.28.kalender

txt
149
"Contra Paganos" = "Maarahva vastu"?
Etnoloogiliste mõistete teoloogilisest taustast
Dieter Harmening

doi:10.7592/MT2004.28.harmening

txt
165

Arutelu    

Komi rahvaluulet. Kogunud Paul Ariste
Nikolai Kuznetsov

doi:10.7592/MT2004.28.komi

txt
191
Sloveenia folkloristika ja etnoloogia 2
Mare Kõiva, Andres Kuperjanov

doi:10.7592/MT2004.28.sloveenia

txt
199
Eesti õigeusu piiskopkond stalinliku totalitaarrežiimi ajal (1945-1953).
Andrei Sõtšov

doi:10.7592/MT2004.28.oigeusk

txt
211
Makrokosmos IV
Enn Kasak, Roomet Jakapi

doi:10.7592/MT2004.28.makro

txt
225

Uudised    

Balti Assamblee teaduspreemia Arvo Krikmannile - Kristi Salve [lk 241] txt
Ariste aeg - Kristi Salve [lk 244] txt
P-põlvkond tundras - Andres Kuperjanov [lk 246] txt
Inimesed ja lemmikloomad - Katre Kikas [lk 248] txt
Ilumäel ehk kolmas rahvalaulukonverents - Kristi Salve [lk 251] txt
"Medica" sarja sissejuhatav seminar - Renata Sõukand [lk 253] txt
Vadja päev Eesti Kirjandusmuuseumis - Madis Arukask, Taisto Raudalainen [lk 254] txt
48. Kreutzwaldi päevade ettekanded - Andres Kuperjanov [lk 263] txt
Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna talveseminar Kantsil - Ell Vahtramäe [lk 265] txt
Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 2005 - Maarja Villandi, Kerle Arula [lk 269] txt
Folklooriarhiivid digitaalsel ajastul: seminar lumesajuses Helsingis - Piret Voolaid [lk 272] txt
Presidendi rahvaluulekogumispreemiad ja arhiivi kaastööd 2004. aastal - Eda Kalmre [lk 276] txt
pdf

241

Tutvustused    

Indiaanikultuuri antropoloogia ja arengujooned - Mare Kõiva [lk 278] txt
pdf 278

Komentaar    

Kommentaar päikesekalendri ja paleoastronoomia teemal - Mall Hiiemäe [lk 281] txt
pdf 281
Summary 285
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938