[Velika Planina]

Rahvausund    ISSN 1406-9938   

Mäetagused
26


   Autorid   

 

   Eelmised   

 

   Bibliograafia   

 

   Sisukord   


Toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Kolleegium Janina Kursite, Pauliina Latvala, Ulla Lipponen, Kazuto Matsumura, Asta Niinemets, Irina Nurijeva, Diarmuid O'Giollain, Péter Pomozi, Tiiu Salasoo, Virve Sarapik, Guntis Shmidchens, Vilmos Voigt

Sisukord
Rahvausund
Rahvus kui religioosne kategooria , natsionalism kui ontoloogia. Serbia juhtum
Sasa Nedeljković

doi:10.7592/MT2004.26.serbia

txt
9
"Võõras" usk ja verepatt
Aleksandr Pantšenko

doi:10.7592/MT2004.26.pantshenko

txt
23
17. sajandi usuline situatsioon Vene-Rootsi piirialal
Adrian Selin

doi:10.7592/MT2004.26.selin

txt
39
Kuuluvuspaigad: ajaloo taasloomine
Anna-Leena Siikala

doi:10.7592/MT2004.26.siikala

txt
53
Handi kollektiivne põdraohverdus: Usk, olemasolu ja kultuuriline püsimajäämine tänapäeva Siberis
Olga Balalajeva, Andrew Wiget

doi:10.7592/MT2004.26.ohverdus

txt
69
Religioonilis-maagiliste tavade uurimise probleeme Venemaal 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses Siberi šamanismi ainetel
Valentina Haritonova

doi:10.7592/MT2004.26.haritonova

txt
105
Katoliiklaste palverännak Erdély Csíksomlyós: Tekst, kontekst ja rituaal
Taisto Raudalainen

doi:10.7592/MT2004.26.rauda

txt
125
Bulgaaria sünnipärimused aastatuhandevahetusel
Irina Sedakova

doi:10.7592/MT2004.26.sedakova

txt
151
Mõistatuste kogumine Eesti Kirjameeste Seltsis aastatel 1872-1893.
Rein Saukas

doi:10.7592/MT2004.26.saukas

txt
161

Arutelu    

Sloveenia folkloristika ja etnoloogia I
Mare Kõiva, Andres Kuperjanov

doi:10.7592/MT2004.26.sloveenia

txt
195
Laste maailm 21. sajandil. Muutused ungari traditsioonis
Katalin Lázár

doi:10.7592/MT2004.26.lazar

txt
203
Makrokosmos II
Enn Kasak, Roomet Jakapi

doi:10.7592/MT2004.26.makro

txt
211

Meist endist    

Kunstnik Kärt Summatavet rändab mütoloogilises maailmas
Kärt Hellerma
txt
221

Uudised    

Mõlgutusi etnograafilise foto asjus - Janno Simm [lk 227] txt
Eestlaste Austraalia - Maarja Villandi [lk 232] txt
SIEFi kongress Marseille's 2004 - Reet Hiiemäe [lk 236] txt
Katre Õim kaitses doktoritöö "Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast" - Anneli Baran [lk 238] txt
Magistritöö laulude ja naisuurimise alalt Tartu Ülikoolis - Tiiu Jaago [lk 241] txt
Ave Tupits kaitses magistritöö rahvameditsiinist - Tiia Ristolainen [lk 243] txt
pdf

227

Tutvustused    

Vandenõud kõikjal - Reet Hiiemäe [lk 245] txt
The Maiden's Death Song & The Great Wedding - Madis Arukask [lk 250] txt
Pealt punane, seest... - Kristi Salve [lk 252] txt
Ilus raamat ilusast ajast - Maarja Villandi [lk 258] txt
Kolm raamatut - Aimar Ventsel [lk 261] txt
pdf

245
Selles numbris on avaldatud Ants Jaanimäe töid.
Summary 265
Kõik artiklid on Adobe .pdf formaadis
[ISSN]
© autorid
© EKM FO USN
© cps.ISSN: 1406-9938