Eesti kihelkonnad

Kihelkond oli eestlaste halduslik-territoriaalne üksus 13. sajandini, algselt ühte hõimu kuuluvate elanikega ning ühiste majandus- ja kaitsehuvidega külade liit. Kirikukihelkond oli maakoguduse piirkond ja ühtlasi kohalik omavalitsusüksus. 1925. a. kihelkonnad kaotati ning luteriusu maakogudused muudeti territooriumiga seostamatuiks usuühinguiks.
Tänu ainelise ja vaimse kultuuri iseärasustele - oma rahvarõivad, keelemurrak, eripärane rahvaluule jms - on kihelkond peamine eesti keele, rahvaluule ja etnograafia uurimisel aluseks olev territoriaalne üksus.

Eesti maakondade traditsiooniline järjekord
Kihelkonnad leiad maakondade alt
[ Vi ] Virumaa [ Jae ] Järvamaa [ Ha ] Harjumaa [ Lae ] Läänemaa
[ Sa ] Saaremaa [ Pae ] Pärnumaa [ Vl ] Viljandimaa [ Ta ] Tartumaa
[ V6 ] Võrumaa [ Se ] Setumaa [ Hi ] Hiiumaa

Märkus: Hiiumaa ei ole omaette maakond,teda vaadeldakse Läänemaa osana!!
[Kihelkonnakaart]