Eesti kihelkonnadPä - Pärnumaa
Pilt Map Aud - Audru
Hää - Häädemeeste
Hls - Halliste
Khn - Kihnu
Krk - Karksi
Mih - Mihkli
Pär - Pärnu
PJg - Pärnu-Jaagupi
Prn - Pärnu
Saa - Saarde
Tor - Tori
Tõs - Tõstamaa
Vän - Vändra
                    


Rahvariidenäited on võetud Sven Arbet'i postkaardikomplektist