Eesti kihelkonnad


Lä - Läänemaa siia alla kuulub ka Hiiumaa
Pilt Map Han - Hanila Pilt
Hps - Haapsalu
Kir - Kirbla
Kse - Karuse
Kul - Kullamaa
Lih - Lihula
LNg - Lääne-Nigula
Mar - Martna
Mär - Märjamaa
Noa - Noarootsi
Rid - Ridala
Var - Varbla
Vig - Vigala
                    


Rahvariidenäited on võetud Sven Arbet'i postkaardikomplektist