Eesti kihelkonnadSa - Saaremaa
Ans - Anseküla Map Pilt
Jaa - Jaani
Jäm - Jämaja
Kaa - Kaarma
Kär - Kärla
Khk - Kihelkonna
Kre - Kuressaare
Krj - Karja
Muh - Muhu
Mus - Mustjala
Pha - Püha
Pöi - Pöide
Vll - Valjala
                    


Rahvariidenäited on võetud Sven Arbet'i postkaardikomplektist