Esilehele | Ajakirjad | Sarjad | Aastaraamatud | Raamatud | Teesid | Valdkonnad | Multimeedia | Autorile | Ethics

EKM Teaduskirjastus

Monumenta Estoniae antiquae V. Eesti muinasjutud

EMj2.jpg

Viimane number: 2020. Monumenta Estoniae antiquae V. Eesti muinasjutud II. Loomamuinasjutud. Koostanud Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan. 848 lk. ISBN 978-9949-677-11-5

ISSN: 1736-8928

Ilmub alates: 2009

Me elame maailmas, kus muinasjutt ei ole kadunud. Muinasjutuainest võib kohata peaaegu kõikjal – filmides, kujutavas kunstis, reklaamides, koomiksites, anekdootides, lõbustusparkides ja mujalgi. Tänapäeval ennekõike lastefolkloori kuuluvad imemuinasjutud on endisaegses pärimusühiskonnas olnud enamasti täiskasvanute meelelahutuseks.

Monumenta Estoniae antiquae muinasjutuseeria formaadiks on tüübiantoloogia: igast Eestis esinevast muinasjututüübist esitatakse sõltuvalt kogutud variantide hulgast üks kuni kolm arhiiviteksti. Tekstid on avaldatud võimalikult originaalitruult, kuid parema loetavuse huvides redigeerituna. Paljud jutud on kirja pandud murdekeeles, arusaadavuse hõlbustamiseks on lisatud kas sõnaseletused või tervikteksti tõlge tänapäeva kirjakeelde.
Väljaannete kommentaarides on ära toodud jututüüpide kokkuvõtlik kirjeldus ning olulist lisainfot tüübi kohta, lisaks kommenteeritakse tekstide usundilist ja olustikulist tausta ning eripäraseid süžeearendusi. Bibliograafilises osas esitatakse viited iga jututüübi olulisematele publikatsioonidele. Seeria väljaannetele on lisatud eesti jututüüpide kirjeldused inglise keeles.

Kontakt:
Risto Järv
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Rahvaluule Arhiiv
Vanemuise 42
Tartu 51003, Eesti
Tel.: +372 737 7732
e-post: risto.jarv@folklore.ee

Sarjas ilmunud:

2020

2014

2009