Rukis

Pärtel, pai poiss, tuob pätsi … Jaagapäe akati rugirehesi tegema … Pärtlipäeval ei müristata reheparsi, ei tohi reht teha Pärtlipäeval ei tohi reht teha ega partega kolistada … Enne pärtespäivä piäp kolm päivä olema rukis tehtud … Pärtlipääval pidi ju lõbedud oleme rukkikülv Oli rukis pekstud, siis tuli sügisene külv … Ka peab sel päeval viimane seemneküli olema Perk’ küsib, kas seeme kotis on Pärdist mindi külima Pärtlipäeva ümber oli maarahval igal pool … Kui rüäkülv oli, siis: pärtlipäeval oli rügä äkiline … Enne pärtlipäeva külvatakse vana seemnega … Pärtlipääväl oleved kõige paremb rüätegimine ... Pärdläsepäe, sii olli rüä emapäe … Pärtlepäevän ei tohi rügä tetä ... Rüäd tetti enne pärti kolm päivä ja kolm päivä peräst pärti … Kolm pääva enne pärti ja kolm pääva pärast … Rukis tuleb külvata kolm päeva enne pärtlipäeva või … Rukkitegemisest ütleb vanarahvas … Rükki kõnelenud muiste: „Enne liigub paju paigalt kui mina … Kolm päeva enne ja peräst pärtlepäeva olevet lepp … Pärtlipäev on rukkitegemise aja sees … Rukist külvati vanemal ajal kas kolm päeva enne pärtlipäeva … Pärtlipäevän es tettä mitte rügi, sest sis ajavat uisa ärä Mis vili sel päeval saab koristud ehk maha tehtud … Pärtlipäival ei külveta rüka … Pärast pärtli- ja lauritsapäeva külvatud rukis on tühi … Peale pärtlipäeva viska pool seemet rohkem Kis peale pärtlepäeva rukkiseemet külvab …