Muinasjutte võib nende autorsuse järgi jagada kolmeks: rahvamuinasjutud, rahvamuinasjuttude töötlused ning kunstmuinasjutud. Viimaste puhul on juttude tegijad teada (tuntumad näiteks Hans Christian Andersen, Wilhelm Hauff). Rahvamuinasjuttude puhul on nende looja teadmata.

Hulk autoreid on aga kirjutanud üles rahvalikke muinasjutte ning neid oma äranägemist mööda enamal või vähemal määral kohendanud. Tuntumad seesugustest muinasjutukogumikest on tõlgitud paljudesse keeltesse ning neid nimetataksegi autorite järgi näiteks vendade Grimmide muinasjuttudeks.

Siinsetel lehekülgedel on andmeid mõnede maailmakuulsate rahvamuinasjututöötluste kogumike kohta, mis on suuremalt osalt ka eesti keelde tõlgitud. Esitatud on "originaalmuinasjuttude" pealkirjade konkordants eestikeelsete tõlgete pealkirjade ning ilmumisandmetega. Samuti on ära toodud valik viiteid internetis ilmunud originaaltekstidele.

Charles Perrault "Haneema jutud" (1697; e. k. 1994)

Jakob ja Wilhelm Grimm "Laste- ja kodujutud" (1857; e. k. 1993-97)

Joel Chandler Harris "Onu Remuse lood" (1880-1948; e. k. 1996-97) (valmimisel)