TARTU ÜLIKOOL
EESTI JA VÕRDLEVA RAHVALUULE ÕPPETOOL
 

Tiiu Jaago
Regilaulu poeetika

Rahvaluule ülemastme kursus 
regilaulu uurimise meetoditest


 

Tartu
1998
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Autor: Tiiu Jaago

Konsultatsioonid ja toimetamine: Janika Oras

Küljendus ja kujundus: Risto Järv
 
ISBN 9985-4-0238-3Väljaannet on toetanud
Avatud Eesti Fond


 


Sisukord

Eessõna

1. Sissejuhatavaid märkusi regilaulu kujundi uurimisloost

2. Alliteratsioon

3. Parallelism

4. Epiteet

Lisa: Stereotüüpsed pöördumised
5. Värvisõnad regilaulu kujundis
Lisa: Värvisõnad "Loomislaulus"
6. Regilaulu kujundi uurimise kaasaegseid suundi ja võimalusi

ÜLESANDED * LÜHENDID * TEGIJAD