EELMINE PEATÜKK
 SISUKORD
 JÄRGMINE PEATÜKK

Lisa (Värvisõnad regilaulu kujundis)
Värvisõnad “loomislaulus”
 

Tabel on koostatud “Eesti rahvalaulud” I (Tartu 1926) põhjal.

Värvinimede veerus on regilaulu värvisõnad taandatud põhikujule, seejuures on välja jäetud -kirju, -karva jne ühendid.

Kuld, hõbe on tabelis esitatud vaid juhul, kui nad on värvinimede paralleelsõnad.
 

nr Värvinimed Näide Viide
1.  Sinine 
Sinine
Punane
Sinine
Kollane
Sinisirjes linnukene,
sinisirjes, silmapilges!
/---/
Üks oli põõsas punane,
teine oli põõsas sinine,
kolmas põõsas kollane.
Vi 1 Vai (Rak) 1888
2. Sinine
Kuld 
Pühä pürje linnukene,
püha pürje, sine särge./---/
Leidas peesa kulla karva:
Vi 2 Vai 1890
3. Sinine
Sinine
Punane
Punane
Kollane
Kollane
Lendsi üle sinise põesa,
põlgees sinise põesa;
lendsi üle punase põesa,
põlgees punase põesa;
lendsi üle kõlla karva,
võttis kõlla kõlvusasta.
Vi 3 Jõhvi 1888
4.  Sinine
Punane
Kuld
Leidas põõsamaa sinise,
põlgas põõsa linnukene; /---/
Leidis põõsamaa punase /---/
Leidis põõsa kulla karva.
Vi 4 Jõhvi 1888
5. - - Vi (Vl) 5 Jõhvi (Põltsamaa) 1909
6.  Sinine Lendis põesa maa sinise. Vi 6 Jõhvi 1909
7. Punane
Punane
Sinine
Sinine
Kollane
Kollane
Leidas põõsamaa punase.
Põlgaeli linnukeine,
põlgas põõsamaa punase./---/
Leidas põõsamaa sinise.
Põlgaeli linnukeine,
põlgas põõsamaa sinise. /---/
Leidas põõsamaa kõlla karva.
Võttas kõlla kõlvulisest:
Vi 7 Jõhvi 1909 
8. Sinine
Punane
Kuld
Üks on sinine piesas,
teine on punane piesas,
kolmas kulla-karvalene.
Vi 8 Haljala 1875
9. Punane
Sinine 
Sinine 
Sinine
Punane
Kuld
Sinine 
Sinine
Punane
Kuld
Kuld
Hõbe
Sinine
/õun/ Päävä puolt punasikene/---/
Sini-kirja linnukene,
sini-kirja, siiba-kirja /---/
Üks oli sinine põesas,
teine on punane põesas,
kolmas kulla-karvaline.
“Sini-kirja linnukene,
ära puoe sinise põesa,
ära puoe punase põesa,
puoe kulla-karvasesse!”
Võttas kuldase omaksi,
õbedaise armaaksi.
Sini-siiba linnuke
Vi 9 Haljala 1875
10 Sinine 
Sinine 
Sinine
Punane
Kuld
Sinine
Sinine
Punane
Kuld
Sinine
Kuld
Hõbedane
Sini-kirja linnukene,
Sini-kirja, siibakirja /---/
Üks oli sinine põesas,
Teine on punane põesas,
Kolmas kullakarvaline.
“Sini-kirja linnukene,
Ära pue sinise põesa,
Ära pue punase põesa,
Pue kullakarvatsisse!”
Sini-siiba linnukene
Võttis kuldase omaksi,
Hõbedase arma´aksi.
Vi 10 Haljala (?) 1879
11. Sinine 

Sinine 

Sinine

Punane

Kuld

Kuld

Sini kirju linnukene,

Sini kirju, siibe kirju /---/

Üks oli sinine poesas,

Teine oli punane poesas,

Kolmas kullakarvaline.

Võttas see kulatse omaksi.

Vi 11 Haljala 1890
12. Sinine

Sinine

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Hõbe

Sinisiiba linnukene,

Sini siiba, silma kirja /---/

Üks see olleb sinine poesas,

Teine olleb punane poesas,

Kolmas kulla karvaline.

Polgas see sinise poesa,

Polgas see punase poesa,

Vottis kullaga konelda,

Obedaga oelutella.

Vi 12 Haljala 1892-94
13. Punane

Valge

Sinine

Punane

Kuld

Sinine 

Sinine

Punane

Kuld

Ligi linnada punasta,

Vasta müüri valgeemba? /---/

Üks oli sinine poesas,

Teine oli punane poesas,

Kolmas kulla karvaline.

Sinisirje linnukene

Lendas ses sinises poesas,

Lendas ses punases poesas,

Akkas kulda armastama.

Vi 13 Haljala 1913.
14. Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Üks olli sinnine põesas,

Teine olli punnane põesas,

Kolmas kulla karvaline.

Ei ta tahtnud sinnist põesast,

Põlgas se punnase põesa,

Võttis kulla armaaksi.

Vi 14 Kadrina (?) 1822
15. Sinine 

Sinine 

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Sinnikirjes linnokenne,

Sinnikirjes, silmapilges./---/

Üks olli sinnine poõsas,

Teine on punnane poõsas, 

Kolmas kullakarvalinne.

Põlgas se sinnise poõsa,

Põlgas se punnase poõsa,

Võttis kulla armaasta.

Vi 15 Kadrina (?) 1843
16. Sinine

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Sinine

Punane

Punane

Kuld

Sini-siiba pääsukene /---/

Üks on sinine põesas,

Teine on punane põõsas

Kolmas on kulla-karvaline.

Lendis see sinise põesa,

Põlgas see sinise põesa.

Lendis see punase põesa,

Põlgas see punase põesa.

Lendis kulla-karveliku,

Siis võttis selle omaksi.

Vi 16 Kadrina 1890
17. Sinine

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Sinikirju linnukene /---/

Üks on sinine põesas,

Teine on punane põesas

Kolmas on kullakarvaline.

Põlgas ta sinise põesa,

Põlgas ta punase põesa,

Akas kulda armastama.

Vi 17 Kadrina 1892
18. - - Vi 18a Kadrina 1896 
19. - - Vi 18b Kadrina 1894
20. Sinine

Sinine & punane

Sinine

Punane

Kuld

Sini sirje linnukene, 

Sini sirje, puna pärje /---/

Põllgas ta sinise põeesa,

Põllgas ta punase põeesa,

Akkas kullda armastama.

Vi 19 Kadrina 1895
21. Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Üks on sinine põesas,

Teine on punane põesas

Kolmas kulla karvaline.

Põlgas see sinise põesa,

Põlgas see punase põesa,

Hakkas kulda armastama.

Vi 20 Kadrina 1901
22. Kirju

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Lind, kirju linnukene /---/

Üks oli puu sinine põesas,

Teine oli puu punane põesas,

Kolmas kulla karvaline.

Põlgas see sinise põõsa,

Põlgas see punase põõsa,

Hakkas kulda armastama.

Vi 21 Kadrina 1903
23. Sinine

Sinine & kuld Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Sinisirje linnukene,

Sinisirje, kulda kirje. /---/

Üks oli sinine põesas,

Teine oli punane põesas

Kolmas kullal kirjutatud.

Põlgas ta sinise põesa,

Põlgas ta punase põesa,

Võttis kulda armaaksi.

Vi (Jä) 22 Kadrina, (Ambla) 1913
24. Sinine

Sinine

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Sini-siiba piaskelane,

Sini-siiba, marga-kaela /---/

Üks oli sinine põesas,

Teine oli punane põesas

Kolmas kulla karvaline.

Põlgas ta sinista põesat,

Põlgas ta punasta põesast,

võttis kulla armasta.

Vi 23a Jaagupi 1878
25. /tekst pd; on analoogne eelmisega/   Vi 23b Jaagupi pärast 1888
26. - - Vi 24 V-Maarja 1889
27. Sinine 

Sinine & kuld Sinine

Punane

Kuld

Punane

Sinine

Kuld

Sinisirje linnukene,

Sinisärjes, kuldakirjes, /---/

Üks oli sinine põesas,

Teine oli punane põesas

Kolmas kulla karvaline.

Põlgas ta punase põesa,

Põlgas ta sinise põesa,

Võttis kulla armaaksi.

Vi 25 V-Maarja (Kadrina) 1889
28. Sinine 

Punane 

Sinine

Punane

Kullakarva

Sinine

Punane

Kuld

Sinikirju linnukene,

(Punakirju peasukene.) /---/

Üks on sinine põesas,

Teine on punane põesas

Kolmas kulla karvaline.

Põlgas ta sinise põesa,

Põlgas ta punase põesa,

Hakkas kulda armastama.

Vi (?) 26 1896
29. Sinine 

Sinine

Valge

Kuld

Vasekarva

Tedrekirja

Tinakarva

Hõbe

Sinine

Sini kirrja linnukene /---/ 

Sini kirrja linnukene /---/

Muaal´ge kiike vallgeeksi

Kiige sammbad kulla kirrja,

Kiige tued vase karrva,

Kiige võllas tedre kirrja,

Kiige aisad tina karrva,

Põhilauad õbe kirrja, /---/

Sini kirrja linnukene.

Jä 1 Ambla 1888
30. Sinine

Hall

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Vares vaga linnukene,

Seljas tal sinine särki,

All on alli vatikene /---/

Üks oli sinine põesas,

Teine oli punane põesas

Kolmas kulla karvaline.

Põlgas ta sinise põesa,

Põlgas ta punase põesa,

Hakkas kulda armastama.

Jä 2a Ambla 1894
31. /tekst pd, analoogiline eelmisega/   Jä 2b Ambla 1893
32. Sinine

Sinine & kuld

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Sini sirja linnukene,

Sini sirja, kulda kirja, /---/

Üks oli sinine põesas,

Teine oli punane põesas,

Kolmas kulla karvaline.

Põlgas ta sinise põesa,

Põlgas ta punase põesa,

Hakkas kulda armastama.

Jä 3 Ambla 1893
33. Punane

Sinine

Kuld

Punane

Sinine

Kuld

Üks oli põesas punane,

Teine jo põesas sinine,

Kolmas kulla karvaline. /---/

Põlgas see punase põesa,

Põlgas see sininse põesa,

Võttis kulla armsa´aksi..

Jä 4 Ambla 1894
34. - - Jä 5 Madise 1889
35. Sinine Tuli aga üksi sinilindu Ja 6 Madise 1900-01
36. Sinine & kuld Sinine Sinisirje, kulde kirje,

Sinisirje linnukene /---/

Jä (Pä) 7 Madise (Halliste) 1913
37. Kirju Üks oli kesa kirju lindu Jä 8 Järva-Jaani 1910 
38. Sinine & kuld Sinine

Punane

Roheline

Sinine

Punane

Roheline

Sinisirje kulda lindu /---/

Üks oli sinine põõsas,

Teine oli punane põõsas,

Kolmas Rootsi roheline.

Lendas ta sinise põesa,

Siis lendas punase põesa,

Siis lendas Rootsi roheline.

Jä 9 Koeru 1909
39. Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld
 
 

Must

Üks olli pösas sinnine,

Teine pupöesas punnane,

Kolmas kulla karvalenne.

Pölgas ta pösa sinnise,

Pölgas ta pösa punnase,

Vöttis kulla armaaksi./---/

Kus need tunnid tunnetakse,

Aiad kallid arvatakse,

Möud mustad mödetakse

Jä 10 Paide 1850
40. Sinine Oh mina vaene varvaline,

Sini sulge pääsukene /---/

Jä 11 Türi 1876
41. - - Ha 1 Kuusalu 1892
42.  Sinine 

Punane

Sinikirja linnukene,

Punapäine pääsukane /---/

Ha 2 Kuusalu 1892
43.  Sinine 

Punane

Sini kirjä linnukane,

Puna pääni pääsükäne

Ha 3a Kuusalu 1892
44. /tekst pd, analoogne eelmisega/   Ha 3b Kuusalu 1894
45. Sinine

Punane

Sini kirju linnukene,

Puna pääni pääskilane

Ha 4 Kuusalu 1893
46. Sinine

Punane

Sinine

Kuld

Sinisirgu linnukene /---/

Üks oli puu-punane poesas,

Teine süü-sinine poesas,

Kolmas kulla karvaline.

Ha 5 Kuu 1910-11
47.  Sinine 

Punane

Sinikirja linnukene,

Paua päine pääsukaene

Ha 6 Kuu 1910-11
48. Sinine & punane

Sinine & punane

Sinikirja, sinikirja linnukaine,

Punapäine, punapäine pääsukaine

Ha 7 Kuu 1910-11
49. Sinine 

Punane

Sinikirja linnukene,

Punapiane pääsukene

Ha 8 Kuu 1910-11
50. Sinine 

Punane

Sinikirja linnukene,

Punapäine pääsukene

Ha 9 Kuu 1910-11
51. Sinine 

Punane

Sinikirja linnukane,

Punapäine pääsukene

Ha 10 Kuu 1921
52. Sinine 

Punane

Sinikirja linnukene,

Puna peaga peasukene

Ha 11 Kuu 1922
53. - - Ha 12 Jõelähtme 1889
54. - - Ha 13 Jõelähtme 1890
55. Sinine

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Sinisirku, margakaela /---/

Üks oli sinine põesas,

Teine punane põesas,

Kolmas kulla karvaline.

Ää põlgas sinise põesa,

Ää põlgas punase põesa,

Võttis kuldase omaksi.

Ha 14a H-Jaani 1889
56. /tekst pd, analoogne eelmisega/   Ha 14b H-Jaani 1885
57. Sinine

Punane

Sini kirja linnukene,

Puna peane peasukene

Ha 15a H-Jaani 1889
58. /tekst pd, analoogne eelmisega/   Ha 15b H-Jaani 1895
59. Sinine

Sinine

Punane

Sinine

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Sini sirgu linnukene,

Sini sirgu, märga kaela /---/

Üks oli puu-punane põesas,

Teine oli puu-sinine põesas,

Kolmas oli kulla karvaline.

Ää põlgas sinine põesa,

Ää põlgas punase põesa,

Võttis kulla armaaksi.

Ha 16 H-Jaani 1910-11
60. Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Üks oli põesas sinine,

Teine ju põesas punane,

Kolmas kullakarvaline.

Ä´ä põlgas sinise põesa,

Ä´ä põlgas punase põesa,

Võttis aga kulla armaaksi.

Ha 17 H-Jaani 1913
61. Sinine

Sinine & punane

Valge

Sealt leidis sinise põesa,

Sinise, punase põesa,

Vahelt tema leidis valge põesa.

Ha 18 Kose 1885-87
62. Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Üks sie oli sinine põesas,

Teine oli punane põesas

Ja kolmas kulda karvaline.

Ära põlgas sinise põesa,

Ära põlgas punase põesa,

Hakkas kullast armastama

Ha 19a Kose 1892
63. /tekst pd, analoogne eelmisega/   Ha 19b Kose 1892
64. /tekst pd, analoogne eelmisega/   Ha 19c Halliste e Karksi 1893
65. - - Ha 20 Kose 1901
66. - - Ha (Vl) 21 Keila (Viljandi) 1922
67. Sinine 

Punane 

Punane

Sinine

Kuld

Punane

Sinine

Kuld

Sinise kirju linnukene,

Punase kirju pugu otsas /---/

Üks oli põõsas puu punane,

Teine põõsas puu sinine,

Kolmas oli kulda roosiline. /---/

Põlgas põõsast puu punase,

Põlgas põõsast puu sinise

Armastas kulda keerulist.

Ha 22a Risti 1887-88
68. /tekst pd, analoogne eelmisega/   Ha 22b Risti 1889
69. Sinine & punane

Saksa kuue karva

Part tuli paiust, pita, päta,

Suu sinine, pea punane,

Saba saksa kuue karva.

Ha 23 Risti 1895
70. - - Lä 1 Märjamaa 1889
71. Hall Tuli Arju alli lindu Lä 2 Märjamaa 1889
72. - - Lä 3a Märjamaa 1889
73. - - Lä 3b 1921
74. - - Lä 4 Vigala 1889
75. Kirju Tuli siis metsast kirju lindu Lä 5 Vigala 1894
76. Kuld

Hall 

Tõmmu

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Koldse kirju linnukene,

Alli kirju ambad suus /---/

Merest tõusis tõmu lindu /---/

Üks oli sinine põõsas,

Teine oli punane põõsas,

Kolmas oli kulla põõsas.

Akkas ta sinist salgama,

Akkas punast põlgama,

Akkas kulda armastama.

Lä 6 Varbla 1890
77. Kuld

Sinine

Punane

Kuld 

Sinine

Punane

Kuld 

Pisikene koldse kirju lindu /---/

Üks o sinine põõsas,

Teine o punane põõsas,

Kolmas kulla karvalene.

Ei ta tahtnud sinista põõsast,

Ei tahtnud punasta põõsast,

Ta tahtis kulla karvalesta.

Lä 7 Varbla 1890
78. - - Lä 8 Varbla 1890
79. Sinine

Sinine 

Hall 

Sinine & punane

Kuld

Kuld

Leitsin sinise kirju linnu

Sinise kirjud silmad peas

Halli kirjud hambad suus /---/

Üks on sini, teine puna,

Kolmas kulla keeruline.

Ta võttis selle kulla ju omale.

Lä 9 Hanila 1888
80. Hall

Punane

Sinine

Kollane

Hall 

Allikirju linnuke,

Punane pugu alune,

Sinine saba alune,

Kollane kõhu alune,

Alli kirjud ambad suus.

Lä 10 Hanila 1889
81. Punane

Kuld

Hõbe

Sinine

Sinine

Hõbe

Üks o põõsas puna põõsas,

Teine o põõsas kulla põõsas

Kolmas o õbedane põõsas. /---/

Lendvad sini põõsaesse;

Võtab natuke sinida,

Siis lähvad õbe põõsaesse,

Akkavad seal pesä tegema.

Lä 11 Hanila 1889
82. Valge

Hall

Hall

Külast tuli üksi kiidulindu,

Vallast üksi valget lindu /---/

Munes ta kolmi alli muna,

Audis kolme alli poega.

Lä (Pä)12 Hanila (Tõstamaa) 1890
83. Kuld 

Sinine 

Punane 

Hall 

Punane

Sinine

Kuld

Punane

Sinine

Kuld

Koltse kirju linnuke,

Sinise kirju olid silmad peas,

Punase kirju oli pugu ees,

Ja halli kirju olid hambad suus.

/---/

Üks oli põõsas sinine,

Teine oli põõsas punane,

Kolmas oli põõsas kulda põõsas.

/---/

Põimis ta põõsasta punasta,

Põimis ta põõsasta sinista,

Hakkas kulda armastama.

Lä 13 Hanila 1891
84. Sinine 

Hall

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Sinisekirju linnukene,

Hallikirju hambad suus. /---/

Üks oli sinine põesas,

Teine oli punane põesas,

Kolmas kulla karvaline.

Hakkas ta sinist salgama,

Hakkas ta punast põlgama,

Hakkas kulda armastama.

Lä 14a Hanila 1894
85. /tekst pd, analoogne eelmisega/   Lä 14b P-Jaagupi 1895
86. Kirju Merest aga tõusis kirju lindu Lä 15 Karuse 1889
87. Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Üks oli sinine põesas,

Teine o punane põesas,

Kolmas kulla karvaline.

Mis oli sinine põesas,

Sie oli meie neiu eite,

Mis oli punane põesas,

Sie oli meie neiu taati,

Mis oli kulla karvaline, 

Sie oli meie neiuke.

Lä 16 Karuse (Hanila) 1889
88. Hall 

Hall 

Punane

Kollane

Sinine

Punane

Sinine

Kuld

Kuld

Allikirju linnukene,

Allikirju ambad suus,

Punane pugu alune,

Kollane kõhu alune,

Sinine saba alune /---/

Üks oli põesas punane,

Teine oli põesas sinine,

Kolmas põesas kullane.

Lindas kulla põesa sisse,

Lä 17 Karuse 1889
89. Punane

Sinine

Kuld

Kuld

Üks oli punane põesas, 

See oli meie eide põ/e/sas;

Teine oli sinine põesas,

See oli meie taadi põesas;

Kolmas oli kulla keeruline,

See oli meie neiu põesas. /---/

Lendas kulla põesa peale.

Lä 18 Karuse 1889
90. Kirju Linnast sai üksi kirjo lindu,

Rootsist rootsi varbelane

Lä 19 Karuse 1889
91. Hall 

Sinine

Hall 

Punane

Sinine

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Halli kirju linnuke;

Lõune poolt oli poordiline,

Põhja poolt oli sinine,

Halli kirjud hambad suus /---/

Üks oli põesas punane,

Teine põesas sinine,

Kolmas oli kulda põesas. /---/

Sinist hakkas salgama,

Punast hakkas põlgama,

Kulda hakkas armastama.

Lä 20 Karuse 1890
92. Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Üks olli sinnine pöesas,

Teine olli punnane pöesas,

Kolmas olli kulla veroline.

Mis olli sinnine pöesas,

See olli meije neijo taati;

Mis olli punnane pöesas,

See olli meije neijo eit;

Mes olli kulla veroline, 

See olli meije neijo venda.

Lä 21 Lihula 1847
93. Hall

Punane 

Punane

Sinine

Kuld

Punane

Sinine

Kuld

Alli kirjo linnoke,

Punnased kirjod ammad suus. /---/

Üks olli punnane pöesas,

Töine olli sinnine pöesas,

Kolmas olli kullane pöesas.

Akkas ta punnast pölgama;

Punnase lükkas pölve ette,

Akkas ta sinnist pölgama,

Sinnise lükkas selga tahha,

Akkas ta kulda armastama.

Lä 22 Lihula 1847
94. Kirju Linnast tuli välja kirju lind, Lä 23 Lihula 1889
95. Kirju

Hall

Punane

Sinine

Punane

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Kuld

Siis tuli linnast kirju lindu,

Alevist tuli al ´li lindu,

Pieterburist punane lindu. /---/

Üks oli eli sinine,

Teine tuli punane,

Kolmas kulla karvaline.

Mis oli eli sinine,

Sie oli meie eide põesas,

Mis oli tuli punane,

Sie oli meie taadi põesas,

Mis oli kulla karvaline,

Sie oli meie neiu põesas.

Lind lendis kulla põesasse

Lä 24 Lihula 1889
96. Kirju Sini kirju linnukene. Lä 25 Lihula 1889
97. Sinine & punane

Saksa kuue karva

Sinine & punane

Saksa kuue karva

/Kes tuli/ 

Su sinine, pea punane,

Saba saksa kuue karva /---/

/Pääsukene/

Suu sinine, pää punane,

Saba saksa kuue karva

Lä 26 1874
98. Hall Alevist tuli alli lindu Sa 1 Jaani 1892
99. Hall Pisikene alli lindu Sa 2 Pöide 1892
100. Hall

Must

Ammu lendis halli lindu,

Mullu lendis musta lindu

Sa 3 Pöide 1909-10
101. -   Sa 4 Muhumaa 1890
102 - Sa 5 Muhu 1898
103. Punane Peastelane poisikene,

Peastelane pea punane,

Sa 6 Muhu 1907
104. - - Pä 1a Tõstamaa (?) 1876
105. - - Pä 1b Tõstamaa 1921
106. Hall 

Punane 

Hall

Hall 

Hallikirju linnuke,

Punase kirjud hambad suus /---/

Munes aga kaksi halli muna,

Haudus kaksi halli poega.

Pä 2 Tõstamaa 1882
107. Hall 

Hall

Hall

Halli kirju linnukene, /---/

Munes kaksi halli muna /---/ 

Haudus kaksi halli poega

Pä 3 Tõstamaa 1889
108. Hall

Hall

Hall

Tuli aga üksi halli lindu /---/

Munes kolmi halli muna,

Haudus kolmi halli poega:

Pä 4 Tõstamaa 1889
109. Sinine

Hõbe

Kuld

Sinine

Sinine

Kirju sini siidi lindu /---/

Üks oli hõbe põesas,

Teine oli kulda põesas,

Kolmas aga sinisiidi põesas./---/

Lendas sinisiidi põesa,

Hakkas pesa tegema

Pä 5 Tõstamaa 1889
110. Sinine

Punane

Sinine & punane

Sinine

Sinine

Punane

Punane

Sini sulge linnuke,

Puna sulge pääsuke. /---/

Üks oli sini, teine puna,

Kolmas oli karda põesas.

Lendis sini põesa peale,

Ei tema armastan sini põesast;

Lendis puna põesa peale,

Ei ta armastan puna põesast;

Lendis karda põesa peale,

Hakkas põesast armastama

Pä 6a Tõstamaa 1889
111. /tekst pd, on analoogne eelmisega/   Pä 6b Tõstamaa 1893
112. /tekst pd, on analoogne eelmisega/   Pä 6c Tõstamaa 1893
113. Kirju & sinine Kirju sini siidi lindu. Pä 7 Tõstamaa 1895
114. Kirju Ilus, kirju linnuke Pä 8 Tõstamaa 1921
115. Hall

Punane

Tuli siis linnast libe lindu,

Alevilta halli lindu,

Turu päälta tuli punane

Pä 9 Audru 1874-75
116. Punane

Sinine & punane

Kuld

Sinine & punane

Kuld

Sinine & punane

Kuld

Liiri lõõri löuke,

Puna pääga pääsuke /---/

/Põõsas/ Üks oli sini, teine puna,

Kolmas kulda keeruline./---/

/Muna/ Üks oli sini, teine puna,

Kolmas kulda keeruline. /---/

/Poeg/ Üks oli sini, teine puna,

Kolmas kulda keeruline.

Pä 10 Audru 1874-75
117. Hall 

Sinine 

Sinine & punane

Kuld

Sinine

Sinine

Punane

Punane

Kuld

Kuld

Sinine & punane

Kuld

Halli kirjud hambad suus,

Sinise kirjud silmad pääs. /---/

Üks oli sini, teine puna,

Kolmas kulda keeruline.

Lendas sini põõsa pääle;

Ei võtn´ sini armastada.

Lendas puna põõsa pääle;

Ei võtn´puna armastada.

Lendas kulla põõsa pääle;

Hakkas kulda armastama /---/

Üks oli sini, teine puna,

Kolmas kulda kuku lind.

Pä 11 Audru 1874-75
118. Sinine

Punane

Punane & sinine 

Kuld

Punane

Punane

Sinine

Sinine

Kuld

Kuld

Sinisulge linnuke,

Punapeaga pääsuke. /---/

Üks oli puna, teine sini,

Kolmas kulda põesakene.

Lendas puna põesa peale;

Ei hakand puna armastama.

Lendas sini põesa peale;

Ei hakand sini armastama.

Lendas kulla põesa peale;

Hakkas kulda armastama.

Pä 12 Audru 1906-08
119. Sinine & punane

Kuld

Kirju

Sinine

Sinine

Punane

Punane

Kuld

Kuld

Üks oli sini, teine puna,

Kolmas kulda keeruline.

Üks väike kirju linnuke/---/

Lendas sini põõsa peale;

Sini ei armastanud teda.

Lendas puna põõsa peale;

Puna ei armastanud teda.

Lendas kulda põõsa peale;

Kuld akas teda armastama.

Pä 13 Audru 1921
120. Kirju

Kuld

Sinine

Hall

Ilus kirju linnuke. /---/

Üks oli kulda, teine karda,

Kolmas sini siidi põõsas./---/

Munes kolme alli muna.

Pä 14 Audru 1921
121. Sinine & punane

Kuld

Sinine

Sinine

Punane

Punane

Kuld

Kuld

Üks oli sini, teine puna,

Kolmas kulda põõsakene.

Lind lendas sini põõsa peal;

Ei ta sini armastanud.

Lind lendas puna põõsa peale;

Ei ta puna armastand.

Ta lendas kulda põõsa peal;

Hakkas kulda armastama.

Pä 15 Mihkli 1878
122. Kuld 

Sinine 

Hall 

Punane

Koldse kirju linnukene,

Sinise kirju silmad peas,

Halli kirju hammad suus,

Punane pugu alune.

Pä 16a P-Jaagupi 1892
123. /tekst pd, on analoogne eelmisega/   Pä 16b P-Jaagupi 1894
124. - - Pä 17 P-Jaagupi 1895
125. Hall

Kirju

Tuli Harju hallilindu,

Läänemaalta leskelindu,

Kirumpäälta kirjolindu.

Pä 18 Vändra1876
126. Hall

Kirju

Tuli aga Harju halli lindu,

Kirum poolta kirju lindu.

Pä 19a Vändra 1891
127. /tekst pd, on analoogne eelmisega/   Pä 19b Vändra 1894
128. Hall Tuli Harjust halli lindu Pä 20 Vändra
129. Linane

Punane

Sinine

Hall

Punane

Punane 

Sinine

Sinine

Kollane

Kollane

Mis lindu tõusis meresta,

Linaesta laineesta,

Punasista palgeesta.

Sini tiiva linnukene,

Halli harki sabakene. /---/

Üks oli põõsas punane,

Põõsas puna-karvaline,

Teine see sarap sinine,

Sarap sini-kirjaline;

Kolmas see põõsas kollane,

Põõsas kolla-kirjaline.

Pä 21 a Tori 1882
130. /tekst pd, on analoogne eelmisega/   Pä 21b Tori 1882
131. Hall Tuli siis linnast libe lindu,

Alevilta alli lindu

Pä 22 Pärnu 1889
132. Punane

Sinine & punane

Sinine

Sinine

Punane

Punane

Kuld

Kuld

Siidi sulge linnuke,

Puna peada pääsuke/---/

Üks oli sini, teene puna.

Lendas sini põõsa piale;

Heeda armatsenud sini.

Lendas puna põõsa piale;

Heeda armatsenud puna.

Lendas kulda põõsa piale,

Hakkas kulda armatsema.

Pä 23 a Pärnu 1902.
133. /tekst pd, on analoogne eelmisega/   Pä 23b Pärnu 1902
134. Sinine

Punane

Sinine & punane

Kuld

Sinine

Sinine

Punane

Punane

Sini sulge linnukene,

Puna põske pääsukene /---/

Üks oli sini, teine puna,

Kolmas kulda karvaline.

Lendas sini põõsa pääle,

Sini es võta armastada;

Lendas puna põõsa pääle,

Puna es võta armastada;

Lendas karda põõsa pääle,

Karda võttis armastada.

Pä 24 a Häädemeeste 1889
135. Sinine

Punane

Sinine & punane

Kuld

Sinine

Sinine

Punane

Punane

Hall

Sinisulgi linnukene,

Puna põske pääsuke /---/

Üks oli sini, teine puna, 

Kolmas kullakarvaline.

Lendas sini põõsa pääle;

Sini es võta armastada.

Lendas puna põõsa pääle;

Puna es võta armastada. /---/

Audus vällä allid pojad:

Pä 24 b Häädemeeste 1923
136. Sinine

Punane

Sinine & punane

Kuld

Kuld

Kuld

Sinine

Sinine

Punane

Punane

Sini sulgi linnukene,

Puna peaga pääsuke /---/

Üks oli sini-, teine puna-,

Kolmas kulla-põõsake.

Lind, see lendas kulla peale,

Ei võtnud kulda armasta.

Lendas sini peale,

Ei võtnud sini armastada,

Lendas aga puna peale,

Võttis puna armasta.

Pä 25a Saarde 1923
137. /tekst pd, on analoogne eelmisega/   Pä 25b Saarde 1923
138. - - Pä 26a Saarde 1923
139. - - Pä 26b Saarde 1923
140. - - Pä 27 Halliste 1889
141. Punane

Hall

Punane

Punane

Sinine

Sinine

Kuld

Kuld

Mi´ lindu tõus´ meresta,

Mere esta, laine esta,

Punasista palgeesta?

Siiru viiru linnukene,

Halli harki sabakene. /---/

Üits oli põõsas punane,

Põõsas puna karvaline,

Teine sarap sinine,

Sarap sini kirjaline,

Kolmas põõsas kullane,

Põõsas kulla karvaline.

Pä 28 Halliste 1890
142. - - Pä 29 Halliste 1922
143. - - Pä 30 Halliste 1922
144. Hall Tuli lindu muialt maalta,

Alli lindu Arju maalta.

Pä 31 Karksi 1883
145. - - Pä 32 Karksi 1883
146. - - Pä 33 Karksi 1890
147. - - Pä 34 Karksi 1922
148. Kirju

Kirju

Valge

Kires-siiva linnukene,

Kires-siiva silmakene /---/

/Lendas/ valge kaplede vahele

Vl 1 Paistu 1883
149. - - Vl 2 a Paistu 1894
150. - - Vl 2b Paistu 1894
151. - - Vl 3 Paistu 1917
152. - - Vl 4 S-Jaani 1888
153. Valge Minu pruut on /---/

Valgem teiste vahela

Vl 4 S-Jaani 1888
154. - - Vl 5 S-Jaani 1889
155. - - Vl 6 S-Jaani 1896
156. Punane

Sinine

Kuld

Sinine

Punane

Kuld

Üks puu punane põesas,

Teine puu sinine põesas,

Kolmas puu kulda põesas.

Ei ta võtnud sinista põesast,

Ei võtnud punasta põesast,

Kulla võtis armaks.

Vl 7 Pilistvere 1894
157. Sinine  Sini-kirja linnukene Vl 8 (?) 1879
158. Sinine 

Sinine

Sinine

Sinisiiva pääsukene,

Sinisiiva, margu kaela. /---/

Sinisiiva linnukene!

Ta 1 Äksi 1894
159. - - Ta 2 Tartu 1910
160. Kirju Üks oli kirju kesalindu As (Vl ?) 1 Peterburg (?Pilistvere) 1914
161. Sinine

Punane

Sinikirja linnukane,

Puna-päine pääsküläne

As (Ha) 2 Krimm (Kuusalu) 1899

  
EELMINE PEATÜKK
 SISUKORD
 JÄRGMINE PEATÜKK