Mare Kalda, PhD

14.03.1964

Mare Kalda

Folkloristika osakonna vanemteadur
Tel: 737 7741
E-post: kalda@folklore.ee

Peamised uurimisteemad

Eesti rahvajutud: muistendid peidetud varandustest, samuti muistendid Rootsi sõjast, kohamuistendid ning muistenditeooria, aardeteema servanähtused ja uued tulemised nagu must arheoloogia ja aardeotsimismängud

Muud teemad: eesti rahvakalendri tähtpäevad (sari kirjutisi ajalehes "Postimees" 1992-1993) ning folkloristika ajalugu

Tänapäevatraditsioon: kooliõpilaste anekdoodirepertuaar (1992. aastal toimunud koolipärimuse kogumisvõistluse põhjal), aardeotsimisalane suhtlus internetis

Kaitstud kraaditöö

Doktoritöö Rahvajutud peidetud varandustest: tegude saamine lugudeks. Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, 2011

Magistritöö "Jutud peidetud varandustest: tõsieluteade, muistend, muinasjutt". Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool, 2001

Projektid

2003 täitja interaktiivse kultuuriloolise kaardi projekti "Radar" juures (Simuna kihelkonna pärimuse ülevaade)

2001-2004 täitja ETF grandi 5117 "Tänapäeva folkloori teooria: protsessid, müüdid, hoiakud, globaliseerimine versus lokaalsus" juures

1996-2000 täitja Avatud Eesti Fondi projekti "Archaeological Sites and their Connections to the Folk Tradition in Estonia and Finland" juures

Enesetäiendus

1992 arhiivikorralduse ja teadustöö alane täiendus Viro Säätiö stipendiaadina Soome Kirjanduse Seltsi rahvaluulearhiivis, juhendaja prof. Matti Kuusi.

CV ja teadustööde loend Eesti Teadusinfosüsteemis

Olulisemad publikatsioonid

I Artiklid

Maastik vinguva jalaluuga. Ühest muistendist Friedrich Reinhold Kreutzwaldi muinasjuturaamatus. - Mäetagused 28, Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2005, lk 99-122. - http://www.folklore.ee/tagused/nr28/kalda.pdf

Siinpool jõge - sealpool jõge. Mõne Emajõe-äärse koha loost. - Mäetagused 27, Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2004, lk 73-104. - http://www.folklore.ee/tagused/nr27/kalda.pdf

Jutud peidetud varandustest. - Pärimus ja meedia. Mäetagused 20. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2003, lk 96-129 - http://www.folklore.ee/tagused/nr20/kalda.pdf

Märkidega kivid ja peidetud varandused. - Mäetagused 17-18. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 2002, lk 194-211 - http://www.folklore.ee/tagused/nr17/kalda.pdf

Rahvajutud. Saaremaa. Loodus, aeg, inimene 1. Tallinn, Kuressaare 2002, lk 534-541

Teadaanne härradele Majandusministeeriumi mäeasjandusosakonda. Mõnest varanduseotsimise loost. - Vaga vares. Pro Folkloristica 4. Tartu Eesti Kirjandusmuuseum, 1996, lk 53-60

Koolierootika - koolipornograafia, anekdoodimaailm - pärismaailm. - Lipitud-lapitud. Tänapäeva folkloorist 1. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, 1995, lk 83-105

II Toimetatud publikatsioonid

Artikleid usundi- ja kombeloost. Sator 1. Toim. Mare Kalda, Mare Kõiva. Tartu : Eesti Keele Instituut, 1998.

Korraldatud seminarid ja konverentsid

Folklorist Kristi Salve sünnipäevasümpoosioni "Rahvaluule lummuses" Kirjandusmuuseumis, 2002

Konverents "Traditional Folk Belief Today" Tartus, 1990

Ettekanded ja esinemised seminaridel ja konverentsidel

Geocachers and Geomuggles. - ISFNR-i 14. kongressil "Folk Narrative Theories and Contemporary Practices" Tartus 31.07.2005

Buried Treasures in Estonia: Story and Action. - ISFNR-i 14. kongressil "Folk Narrative Theories and Contemporary Practices" Tartus 29.07.2005

Kuidas leida aardeid. - Kreutzwaldi päevade teaduskonverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis 12.2004

Võnnu kihelkonna kohalood. - Võnnu kihelkonna päeva ajalookonverentsil Mellistes 20.08.2004

Praktilisi nõuandeid rahvaluule kogumiseks. - Jaan Praggi Koja korraldatud rahvaluule kogumisvõistluse lõppüritusel Põlvas 18.06.2004

Kas viikingite aarete otsimise projekt võiks olla meile eeskujuks? - FO teisipäevaseminaril 06.01.2004

Paiklike ennemuistsete juttude saatusest. - Kreutzwaldi päevade teaduskonverentsil Eesti Kirjandusmuuseumis 18.12.2003

Siinpool jõge - sealpool jõge. Mõne Emajõe-äärse koha loost. - ARS-i ja Eesti Pimedate Ühingu Kavastu rahvaluulepäeval 15.10.2003

Välitööd

Aardemuistenditega seotud kohtade pildistamine Martna kihelkonnas, 2003

Pärimusega seotud paikade koordinaadistamine ja pildistamine, 2003

Simuna kihelkonnas seoses projektiga Radar, 2003

Rahvapärimuse kogumine Kirjandusmuuseumi ekspeditsioonidel Puhjas 1988; Nissis 1989, Tormas 1991 ja Laiuse kihelkonnas 1992

Viimati muudetud:25.09.2014