Folkloristika osakonna töötajad

Lühivormide töörühm

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Anneli Baran anneli@folklore.ee Vanemteadur; kõnekäänud, fraseologismid Tartu 737 7743
Arvo Krikmann kriku@folklore.ee Uurimisrühma juhataja, vanemteadur; läänemeresoome vanasõnad, mõistatused, kõnekäänud, naljandid Tartu 7420 079
Piret Voolaid piret@folklore.ee Vanemteadur; mõistatused, noortepärimus, tänapäeva folkloor Tartu 737 7742

Rahvausundi töörühm

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Tõnno Jonuks tonno@folklore.ee Vanemteadur; muinasusund, projekt "Radar" Tartu 7377 744
Raivo Kalle raivo@folklore.ee HERBA projektitäitja etnobotaanika, botaanika Tartu 737 7746
Andres Kuperjanov cps@folklore.ee Teadur; etnoastronoomia, puufolkloor, internet Tartu 737 7740
Nikolai Kuznetsov kolja@folklore.ee Teadur; Projektitäitja projekti "Multilingvaalne komi veeb" juures; komi keel ja folkloor Tartu 737 7741
Mare Kõiva mare@folklore.ee FO juhataja, vanemteadur; loitsud ja meediumid, rahvausund, tänapäeva folkloor ja rahvaarstid Tartu 737 7740
Renata Sõukand renata@folklore.ee Projektijuht; Rahvapärimuse baasil uute ravimtaimtaimede määramine (HERBA) Tartu 737 7746

Rahvajuttude töörühm

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Reet Hiiemäe reet@folklore.ee Teadur; katkumuistendid, tänapäeva folkloor Tartu 737 7743
Mare Kalda kalda@folklore.ee Vanemteadur; aardemuistendid Tartu 737 7741
Eda Kalmre eda@folklore.ee Vanemteadur, tänapäeva muistendid, legendid; albumisalmid Tartu 737 7741
Katre Kikas katreki@folklore.ee Teadur; muistendid; identiteet Tartu 737 7741
Liisi Laineste liisi@folklore.ee Vanemteadur, kaasaegne huumor Tartu 737 7744

Meedia töörühm

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Diana Kahre diana@folklore.ee Multimeediatoimetaja Tartu 737 7709
Salle Kajak salle@folklore.ee Assitent; muistendid Tartu 737 7745
Eva-Kait Kärblane evakait@folklore.ee Assistent; muistendid, e-ajakirjad Tartu 737 7745
Tiina Mällo tiina@folklore.ee Multimeediatoimetaja, tõlkija Tartu 737 7709
Asta Niinemets asta@folklore.ee Toimetaja Tartu 737 7709
Liisa Vesik liisa@folklore.ee Sekretär, multimeediatoimetaja, võrgufolkloor Tartu 737 7740

Eriprojektide täitjad

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Rein Saukas rein@folklore.ee Toimetaja; läänemeresoome vanasõnad, mõistatused, naljandid Tartu 737 7742
Jaan Sudak jaansudak@folklore.ee Kihnu rahvausund Tartu 737 7742

Endised kolleegid

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Helen Hanni helenh@folklore.ee Assistent; projekt "RADAR" Tartu 7377 744
Anne Hussar anne@folklore.ee Toimetaja; mõistatused, fraseologismid Tartu 737 7743
Pille Kippar piki@tlu.ee Muinasjutud, suuline ajalugu, rahvakalender Tallinn
Hilja Kokamägi Regilaulud, suuline ajalugu 3725170627
Luule Krikmann kriku@folklore.ee Keeletoimetaja Tartu 737 7744
Maris Kuperjanov maris@folklore.ee Multimeediatoimetaja, ajakirjad, internetifolkloor Tartu 737 7709
Mall Leman manda@folklore.ee Tõlkija, toimetaja Tartu 7377709
Ruth Mirov piretjogis@hot.ee Regilaulud, kirjanduse ja rahvaluule suhted, vanemad laulumängud Tallinn
Kristi Salve kristi@folklore.ee Vanemteadur; läänemeresoome rahvaste (liivi, vepsa, eesti) rahvaluule ja -usund, vaimulikud värsid, muinasjutud Tartu 737 7746
Ülo Tedre Maskeerimistavad, folkloristika ajalugu Tallinn
Asta Õim asta.oim@gmail.com Vanemteadur; fraseologismid Tallinn
Katre Õim katre@voore.pri.ee Vanemteadur; kõnekäänud, fraseologismid Tallinn