Folkloristika osakonna töötajad

Lühivormide töörühm

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Anneli Baran anneli@folklore.ee Vanemteadur; kõnekäänud, fraseologismid Tartu 737 7743
Piret Voolaid piret@folklore.ee Vanemteadur; mõistatused, noortepärimus, tänapäeva folkloor Tartu 737 7742

Rahvausundi töörühm

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Tõnno Jonuks tonno@folklore.ee Vanemteadur; muinasusund, projekt "Radar" Tartu 7377 744
Andres Kuperjanov cps@folklore.ee Teadur; etnoastronoomia, puufolkloor, internet Tartu 737 7740
Nikolai Kuznetsov kolja@folklore.ee Teadur; Projektitäitja projekti "Multilingvaalne komi veeb" juures; komi keel ja folkloor Tartu 737 7741
Mare Kõiva mare@folklore.ee FO juhataja, vanemteadur; loitsud ja meediumid, rahvausund, tänapäeva folkloor ja rahvaarstid Tartu 737 7740

Rahvajuttude töörühm

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Reet Hiiemäe reet@folklore.ee Teadur; katkumuistendid, tänapäeva folkloor Tartu 737 7743
Mare Kalda kalda@folklore.ee Vanemteadur; aardemuistendid Tartu 737 7741
Eda Kalmre eda@folklore.ee Vanemteadur, tänapäeva muistendid, legendid; albumisalmid Tartu 737 7741
Katre Kikas katreki@folklore.ee Teadur; muistendid; identiteet Tartu 737 7741
Liisi Laineste liisi@folklore.ee Vanemteadur, kaasaegne huumor Tartu 737 7744

Meedia töörühm

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Diana Kahre diana@folklore.ee Multimeediatoimetaja Tartu 737 7709
Salle Kajak salle@folklore.ee Assitent; muistendid Tartu 737 7745
Eva-Kait Kärblane evakait@folklore.ee Assistent; muistendid, e-ajakirjad Tartu 737 7745
Tiina Mällo tiina@folklore.ee Multimeediatoimetaja, tõlkija Tartu 737 7709
Asta Niinemets asta@folklore.ee Toimetaja Tartu 737 7709
Liisa Vesik liisa@folklore.ee Sekretär, multimeediatoimetaja, võrgufolkloor Tartu 737 7740

Eriprojektide täitjad

Nimi E-kiri Amet; uurimisvaldkond Linn Telefon
Rein Saukas rein@folklore.ee Toimetaja; läänemeresoome vanasõnad, mõistatused, naljandid Tartu 737 7742
Jaan Sudak jaansudak@folklore.ee Kihnu rahvausund Tartu 737 7742