Folkloristika osakonna loenguteemad ja õppekursused

Folkloristika osakonna uurijatelt on võimalik tellida üksikloenguid või terve loengute seeria mingil kindlal teemal. Abistame ka temaatilise päeva (nt emakeelepäeva), (kooli)konverentsi, õppepäeva vmt. sisustamisel. Loengud on mõeldud erineva tasemega õppuritele või täienduskursustele.

Kokkulepped telefonil 7737 730 või e-maili aadressil: piret@folklore.ee

EKM Folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse avalikud loengud


Eva Toulouze, Drinking the Udmurt way, 06.05.2020


Piret Voolaid, Parem üks nädal liiga kaua kui üks päev liiga vähe, 06.05.2020


Anne Ostrak, Jüripäeva potisai, 23.04.2020


Mare Kõiva, Jüripäev. Kas müüdid kajastuvad vernakulaarsetes praktikates?, 23.04.2020


Кроме того, лекцию на удмуртском языке о культе предков и представлений удмуртов о потустороннем мире можно найти по адресу: https://youtu.be/nslK8dtXcPc.


Piret Voolaid, Antiikaegne ilmatarkus: Üks pääsuke ei tee suve, 22.04.2020


Maris Kuperjanov, Koroonaviiruse päritolust läbi huumoriprisma. 21. aprill, 2020


Piret Voolaid,Kas julge hundi rind on rasvane või hanerasvane?, 20.04.2020


Reet Hiiemäe, Üleloomulikud kogemused tänapäeva õpilaspärimuses: meediamõju rollist tõlgenduste kujunemisel, 9.4.2020


Piret Voolaid. Eesti vanasõna "Käsi peseb kätt" 15.04. 2020


Sharing Humor Online in Family Communication April 8, 2020. Anastasiya Fiadotava


Naljapäeva vanasõna - „Ega naer nahka riku, ega tühi jutt tükki võta.“ EV 7133 - Piret Voolaid, 1. aprill 2020


Narratiivist rahvajutuni Eesti rahvausundist Eesti ja teiste rahvaste huumor Folkloori lühivormidest Komi kultuurilugu