Tere, kena kohtuda!

21. veebruari loengul leppisime kokku selle semestri ametlikud eksamipäevad:
1) neljapäev, 22. mai 2008
2) neljapäev, 12. juuni 2008
3) neljapäev, 19. juuni 2008
Koht: Peahoone, ruum 228
Aeg: kell 10.15
Lepped neist erinevate / hilisemate eksamitähtaegade kohta palun teha,
samuti kõikvõimalikud täiendavad küsimused esitada
meili teel kriku@folklore.ee või krikud@hot.ee
või telefonitsi 5-34-16-520

NB!
Dubleerin ka siia igaks juhuks mõned vajalikud lingid:

Kordamisküsimused, lingid, lühivastused jne
Lühiülevaade kognitivistlikust metafooriteooriast
Memo Sweetseri diakroonia ja Johnsoni geštaltide kohta
Memo metonüümia kohta
Memo Fauconnier' ja Turneri blenditeooria kohta
Memo Turneri analoogiate ja XYZ-struktuuride kohta
Olemise Suurest Ahelast, personifikatsioonist ja depersonifikatsioonist
Näiteid eesti keelelistest metafooridest
Vanasõnade metafoorireeglid
Kõnekäändude vormitüübid

Kohtumiseni!
AK

Tagasi avalehele