Sisukord

1. SISSEJUHATAVAID MÄRKUSI
1.1. Naljand on koomiline rahvajutt
1.2. Loomulikke naljandirühmi
1.3. Kas koomilised jutud on folkloorsed või mitte?
1.4. Kas koomiline folklooripala on jutt või mittejutt?
1.5. Kas rahvajutt on koomiline või mitte?
2. LÜHIÜLEVAADE NALJANDITE TÜPOLOOGIAST
2.0. Ala AT 1200–2000
2.1. Kilplasnaljandid (AT 1200–1349)
2.2. Naljandid abielupaaridest (AT 1350–1439)
2.3. Naljandid naisest või tüdrukust (AT 1440–1524)
2.4. Naljandid mehest või poisist (AT 1525–1874)
2.4.1. Kaval mees (AT 1525–1639)

2.4.2. Õnnelikud juhused ja sattumused (AT 1640–1674)
2.4.3. Rumal mees (AT 1675–1724)
2.4.4. Pastorid jt. kirikutegelased (AT 1725–1849)
2.4.5. Muud inimrühmad (AT 1851–1874)
2.5. Valetamisnaljandid (AT 1875–1999)
2.6. AT-numbrita nalju, mis Eestis produktiivsemad